Uutinen 11.5.2007

Porvoo isännöi kahta kokousta Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Itä-Uusimaa saa Suomen EU-puheenjohtajakaudella isännöitäväkseen kaksi kokousta. Heinäkuussa Porvoossa kokoontuu kulttuuriministereiden kokousta valmisteleva kulttuurikomitea. Lokakuussa Porvooseen saapuu CCA-komitea, jonka tehtävänä on edistää Seveso-direktiivin toimeenpanoa sekä kehittää suuronnettomuusvaarojen torjuntaa ja alan tutkimusta.

Kokousvieraat tutustuvat Porvoon vanhaan kaupunkiin. Kuva: Eurooppa-Tiedotus/Hanna Õunap

Kulttuurikomitea kokoontuu heinäkuussa

Itä-Uudellamaalla pidetään kaksi virkamiestason kokousta. Niiden pitopaikaksi on valittu jo edellisen puheenjohtajakauden aikana vuonna 1999 hyväksi todettu Haikon kartano. Ensimmäisenä vuorossa on Euroopan unionin neuvoston kulttuurikomitean (Cultural Affairs Committee, CAC) epävirallinen kokous 21.-22. heinäkuuta.

Heinäkuisessa kokouksessa valmistellaan kulttuuriministereiden kokousta. Kulttuurikomitean jäsenet ovat johtavia kulttuurialan virkamiehiä unionin 25 jäsenmaasta sekä Romaniasta ja Bulgariasta. Näiden lisäksi työryhmässä on edustus Euroopan komissiosta ja neuvoston sihteeristöstä.

Työryhmän viralliset kokoukset pidetään aina Brysselissä. EU-puheenjohtajamaiden tapana on lisäksi järjestää yksi epävirallinen kokous, jossa paitsi keskustellaan neuvoston asialistalla olevista asioista myös tutustutaan puheenjohtajamaan kulttuuriin. Työryhmän kokousohjelmaan kuuluu kulttuuriohjelmaa Porvoossa pääasiassa perjantaina 21. heinäkuuta. Koska kokous on yleisöltä ja lehdistöltä suljettu, ei Porvoossa välttämättä huomata koko tapahtumaa

Kokouksen järjestelyistä vastaa opetusministeriö. Porvooseen odotetaan noin 70 kokousedustajaa. Tulkkeineen ja työntekijöineen kokouksen osanottajamäärä nousee vielä noin kahdellakymmenellä.

Haikon kartanossa järjestetään kaksi kokousta Suomen puheenjohtajakaudella. Kuva: Eurooppa-Tiedotus/Hanna Õunap

Syksyllä torjutaan suuronnettomuuksien vaaroja

Syksyllä Porvoossa kokoonnutaan Seveso-direktiivin puitteissa. Euroopan unionin Seveso-direktiivin toimivaltaisten viranomaisten kokous eli ns. CCA-kokous pidetään Haikon kartanossa 4.-6.10.2006.

CCA-komitea (Committee of Competent Authorities) on Euroopan komission toimielin, jonka tehtävänä on edistää Seveso-direktiivin toimeenpanoa sekä kehittää suuronnettomuusvaarojen torjuntaa ja alan tutkimusta. EU:n vuonna 1996 antama direktiivi suuronnettomuusvaarojen torjunnasta, ns. Seveso-direktiivi, sisältää teollisuuden vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset. Vaarallisia kemikaaleja ovat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit, kuten räjähteet, nestekaasu, vety ja bensiini sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, esim. ammoniakki, kloori ja rikkidioksidi.

CCA-komitea koostuu unionin jäsenmaiden toimivaltaisista viranomaisista ja sen puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja. Komitean kokouksissa tarkastellaan direktiivin voimaansaattamista ja sen edellyttämän viranomaisvalvonnan toteuttamista Euroopan maissa, sekä miten säädöksiä ja menettelytapoja tulisi kehittää.

CCA-komitean kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajamaan isännöimänä. Suomessa kokousjärjestelyistä vastaa Turvatekniikan keskus, joka odottaa Porvooseen noin sataa kokousvierasta EU:n jäsenmaista ja komissiosta. Virallisten asioiden ohella kokousvieraille on järjestetty myös muuta ohjelmaa. Ensimmäisenä päivänä vieraat tutustuvat kävelykierroksella Porvoon vanhaan kaupunkiin ja vierailevat kaupungintalolla. Kokouksen viimeisenä päivänä he tutustuvat vielä Neste Oilin Kilpilahden tuotantolaitoksiin.

Teksti: Itä-Uudenmaan aluetiedottaja Hanna Õunap

Tässä sarjassa aiemmin julkaistut artikkelit:

Vaasassa puheenjohtajakauden ensimmäinen virkamieskokous
Puheenjohtajakausi ei ole vain huippukokouksia
Joensuukin isännöi Suomen EU-puheenjohtajakauden virkamieskokouksen
Lahdessa valmistaudutaan huippukokoukseen sekä virkamieskokouksiin
EU:n maatalousministerit astuvat näyttämölle Oulussa
EU näkyy syksyllä Etelä-Karjalassa
Suomen EU-puheenjohtajakausi näkyy Jyväskylässä heinä- ja marraskuussa