Uutinen 22.5.2007

EU on edistänyt perusoikeuksia

Turun Eurooppa-viikon avasi maanantaina 7. toukokuuta Eurooppa-tiedotuksen järjestämä seminaari ”Eurooppalaiset oikeudet – kenen oikeudet?”. Seminaari on osa EU:n teemavuotta, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 -logo.

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi on ollut muun muassa tämänvuotisten Euroviisujen virallinen yhteistyökumppani ja vuosi näkyy Euroopassa myös bussikiertueen, valokuvauskilpailun ja toimittajille suunnatun kilpailun välityksellä.

”Tulevan vuoden 2008 teemavuosi ’Kulttuurienvälinen vuoropuhelu’ jatkaa osuvasti tämänvuotista,” Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottaja Juhana Tuomola totesi.

Tavoitteena yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella voidaan ymmärtää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia päästä koulutukseen ja saada esimerkiksi työtä ja palveluja.

Seminaarissa alustanut kansanedustaja Ilkka Kantola korosti, että yhdenvertaisuus ja sen toteutuminen on tavoitetila. Arkitodellisuus saattaa tuoda eteemme tilanteita, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu. Kantola myös totesi syrjintää esiintyvän edelleen kulttuurisista, poliittisista ja uskonnollisista syistä.

”Yhdenvertaisuus on mosaiikki, jossa toiset yhteisöt vaikuttavat enemmän ja toisilla on enemmän vaikutusvaltaa”, Kantola kuvaili. Kantolan mukaan yhdenvertaisuusasioissa on tärkeää kaikkien osapuolien kuuleminen.

Eurooppalaiset oikeudet – kenen oikeudet?

”Ihmisoikeussopimuksien suhteen olemme menossa parempaan suuntaan EU:ssa. Merkittävä virstanpylväs perusoikeuksien kehityksessä EU:ssa oli EU:n perusoikeuskirjan synty vuonna 2000”, totesi Pol.dr Mats Lindfelt puheenvuorossaan. Toinen merkittävä lisäys oli EU:n perustuslaillisen sopimuksen kohta, jossa tunnustetaan vähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

Lindfeltin mukaan myös kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltävä kohta perustuslaillisessa sopimuksessa on tärkeä. ”Kolmansien maiden kansalaisilla ei ole EU:n alueella samoja oikeuksia kuin EU-kansalaisilla”, Lindfelt kritisoi.

Perusoikeuksien rooli eurooppaoikeudessa on korostumaan päin. Haasteena tulee olemaan esimerkiksi EU:n mahdollinen liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kehitystä on jo tapahtunut; EU:n perusoikeusvirasto perustettiin maaliskuussa 2007.

Miten EU edistää yhdenvertaisuutta?

Yhdenvertaisuus-näkökulmasta tarkasteltuna EU:lla on merkittävä rooli.

”Perusoikeudet kuuluvat kaikille ja niiden toteutumista tulee valvoa”, totesi vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen.

Eurooppalaistumiskehitys toi Suomeen perusoikeusajattelun vasta 1990-luvulla, ja sen myötä yhdenvertaisuudesta tuli kaikkien Suomessa asuvien oikeus.

”Eurooppalaistumisessa puhutaan myös siitä, onko kaikilla mahdollisuus saavuttaa yhdenvertaisuus. EU toi yhdenvertaisuuslain lisäksi runsaasti vaikutteita, verkostoja ja kontakteja”, Puumalainen totesi.

”Suhtautuminen etnisiin vähemmistöihin pohjautuu kuitenkin omiin tunteisiin ja kokemuksiin. Yhdenvertaisuustyöhön tulisi panostaa myös taloudellisesti”, Puumalainen sanoi.

Hyvät käytännöt kiertoon

Käytännön kokemuksista kertoi projektipäällikkö Sari Kanervo, joka toimii Ammattilaisen väylä Itämerellä -projektissa yhteistyössä Turun Aker Yardsin telakan kanssa.

Projekti on tukenut arkipäivän työtä telakalla, jonka monikulttuurisessa työyhteisössä esimerkiksi yhteisen kielen puuttuminen on suuri haaste. Projektin puitteissa on työstetty tietopaketti suomalaisen kulttuurin sanomattomista säännöistä Turun telakalla työskenteleville yli 2 000 ulkomaalaisille.

”Projektista on saatu paljon positiivista palautetta. Toivommekin, että sen hyvät käytännöt saataisiin kiertoon myös muualle Suomeen”, Kanervo totesi.

Projekti on tuottanut eri uskontoja ja kulttuureja käsittelevän Kulttuurit keskuudessamme -oppaan, jonka toivotaan helpottavan maahanmuuttajien ja suomalaisten vuorovaikutusta niin työpaikoilla, kouluissa kuin vapaa-aikanakin.

Teksti: Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus

Teemavuoden verkkosivut

Yhdenvertaisuus.fi

Kulttuurit keskuudessamme -opas