Uutinen 31.5.2007

Juvenes Translatores — EU:n laajuinen käännöskisa kouluille

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto järjestää syksyllä Juvenes Translatores -käännöskilpailun vuonna 1990 syntyneille koululaisille eri puolilla EU:ta.

Juvenes Translatores on käännöskilpailu
vuonna 1990 syntyneille koululaisille
Kuva: Euroopan komissio

Kilpailu pidetään 14. marraskuuta 2007 kaikissa EU-maissa. Kisaan osallistuvat oppilaat saavat tehtäväkseen kääntää lyhyen tekstin yhdestä EU-kielestä toiselle. Osallistujat voivat itse valita lähde- ja kohdekielen EU:n 23:n virallisen kielen joukosta. Kilpailun tuomareina toimivat komission omat kääntäjät.

Yksi kilpailija jokaisesta EU-maasta voittaa kahden päivän matkan Brysseliin itselleen ja yhdelle aikuiselle. Voittajat edustavat kouluaan päättäjäistilaisuudessa, jossa he saavat kunniakirjat monikielisyysasioista vastaavalta komissaari Leonard Orbanilta.

Kisaan mukaan haluavat koulut voivat ilmoittautua 15. kesäkuuta 2007 mennessä Juvenes Translatores -verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Suomesta kilpailuun voi osallistua seitsemän koulua. Jos ilmoittautuneita on enemmän, kilpailuun osallistuvat koulut arvotaan ilmoittautuneiden joukosta.

Juvenes Translatores -verkkosivut