Uutinen 18.6.2007

Eurooppa-tiedotus julkaisi kirjan Pohjoinen ulottuvuus

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotus on julkaissut toimittaja Markku Heikkilän kirjan Pohjoinen ulottuvuus. Pohjois-Euroopan ja etenkin Luoteis-Venäjän yhteistyön kehittämiseen tähtäävä pohjoinen ulottuvuus on taas ajankohtainen, sillä se on yksi Suomen painopisteistä myös meneillään olevalla EU-puheenjohtajakaudella.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Hiski Haukkala (vasemmalla), kirjan kirjoittaja Markku Heikkilä ja ulkoministeri Erkki Tuomioja julkistamistilaisuudessa. Kuva: Ulkoministeriö/Raino Heinonen

Ympäristökumppanuus politiikan konkreettisin osa

Kalevan pääkirjoitustoimittajana työskentelevä Heikkilä on seurannut journalistina vuosien ajan pohjoisen ulottuvuuden kehittymistä. Vaikeasti hahmotettava pohjoinen ulottuvuus pitää sisällään paljon enemmän kuin yleisesti kuvitellaan. Pohjoisella ulottuvuudella ei ole kontaktipistettä, mikä on Heikkilän mielestä rakenteellinen ongelma. Pysyvän rakenteen puuttuminen on ongelma myös julkisuuden näkökulmasta.

Heikkilä pitää ympäristökumppanuuden puitteissa tehtyjä konkreettisia edistysaskelia taitavan diplomatian seurauksena. Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa solmituista kumppanuuksista juuri ympäristösektori on edistynyt parhaiten, mistä on osoituksena Pietariin avattu vedenpuhdistamo, jossa Heikkilä kirjoitusprosessin aikana vieraili. Heikkilän mukaan pohjoinen ulottuvuus on suvantovaiheen jälkeen saanut viime aikoina uutta puhtia.

Pohjoinen ulottuvuus on taas agendalla

Pohjois-Euroopan ja etenkin Luoteis-Venäjän yhteistyön kehittämiseen tähtäävä pohjoinen ulottuvuus on myös yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä. Julkistamistilaisuudessa puhunut ulkoministeri Erkki Tuomioja muistutti, että pohjoinen ulottuvuus on EU:n agendalla Suomen aloitteesta. Pohjoinen ulottuvuus oli esillä jo Suomen edellisen puheenjohtajakauden aikana vuonna 1999.

Yhteistyössä mukana olevien maiden laatimien toimintaohjelmien puitteissa on tähän mennessä toteutettu ympäristö- ja sosiaali- ja terveyskumppanuus. Uutta toimintaohjelmaa ei olla kuitenkaan laatimassa, vaan tavoitteena on uusi asiakirja, jossa kumppanuusmaat määrittelisivät yhteistyön kehykset. Ulkoministeri Tuomioja toivoo kumppanuusmallin toteutuvan uusilla aloilla. Yhteistyötä onkin tarkoitus laajentaa liikenne- ja logistiikkasektorille.

Julkaisu paikkaa suomalaisten informaatiopuutetta

Myös Ulkopoliittisen instituutin Hiski Haukkala pitää hahmottomuutta yhtenä pohjoisen ulottuvuuden ongelmista. Julkistamistilaisuudessa puheenvuoron esittäneen Haukkalan mukaan käsite tunnetaan hyvin, mutta sen sisällöstä ei tiedetä juuri mitään. Haukkala totesikin Heikkilän yleistajuisen teoksen korjaavan informaatiopuutetta suomalaisessa keskustelussa.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu kirja on noudettavissa ja tilattavissa maksutta Eurooppa-tiedotuksen toimipisteistä. Kirja on luettavissa myös

Eurooppa-tiedotuksen sivuilla.