Uutinen 18.6.2007

Kansalaisten Eurooppa-ohjelma julkistettiin

Euroopan unioni on käynnistänyt uuden Kansalaisten Eurooppa-ohjelman toteutettavaksi vuosina 2007-2013. Ohjelman tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuus rakentaa yhtenäisempää Eurooppaa esimerkiksi ystävyyskuntatoiminnan, järjestöjen, sekä oppilaitosten välityksellä.

Kansalaisten Eurooppa-ohjelma tukee aktiivista kansalaistoimintaa.

Kansalaisten Eurooppa pyrkii edistämään aktiivista kansalaisuutta, eurooppalaista identiteettiä sekä arkielämän suvaitsevuutta. Kansalaisten Eurooppa-ohjelma tukee esimerkiksi vapaaehtoistyötä ja erilaisten kansalaistapahtumien järjestämistä sekä EU-asiantuntijoiden ajatuspajoja, rohkaisten yhteistyöhön eri maiden kansalaisten ja järjestöjen välillä.

Suomessa ohjelman yhteyspisteenä toimii kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.

”Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistäminen”

Ohjelman julkistamistilaisuus pidettiin Suomessa perjantaina 8. kesäkuuta. Tilaisuudessa puhuivat muiden muassa Risto Raivio Euroopan komissiosta sekä europarlamentaarikko Hannu Takkula. Takkula korosti puheessaan kulttuuriohjelmien merkittävyyttä yhteisen eurooppalaisen identiteetin luomisessa. Yhteisen pohjan löytymisen myötä voidaan alkaa kehittää muitakin osa-alueita, kuten ulkopolitiikkaa. Kansalaisten Eurooppa-ohjelman odotetaan lähentävän Euroopan unionia sen kansalaisiin.

Kansalaisten Eurooppa-ohjelma on alanimeltään ”Aktiivisen eurooppalaisen kansalaisuuden edistäminen”, ja sitä varten on budjetoitu 215 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on liikuttaa ihmisiä niin, että 100 000 kansalaista osallistuu vuosittain johonkin tapahtumaan muussa kuin kotimaassaan. Rahoitusta voivat hakea kaikki aktiivista Euroopan kansalaisuutta edistävät tahot, kuten erilaiset järjestöt, oppilaitokset sekä ammattiyhdistykset. Rahoitusta voi hakea ystävyyskuntatoimintaan, kansalaisyhteiskuntajärjestöille sekä projekteille, joiden tarkoitus on säilyttää vainojen uhrien muistoa.

Lisätietoja:

Kansalaisten Eurooppa yhteyspiste />
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Mauri Uusilehto, puh. 0207 868 520

Ulla Tissari, puh. 0207 868 540

Sähköposti: etunimi.sukunimi@cimo.fi tai kansalaisteneurooppa@cimo.fi

www.cimo.fi

Suomenkielinen ohjelmaopas

Komission Kansalaisten Eurooppa-sivut (englanniksi)