Uutinen 19.6.2007

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma kaipaa tekijöitä

Seitsemäs puiteohjelma on Euroopan unionin instrumentti, jolla ohjataan tutkimusta ja kehitystä. Puiteohjelman kokonaisbudjetti on vuosina 2007-2013 jopa 54,6 miljardia euroa. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin panostetaan rahallisesti paljon.

Tekes järjesti keväällä Oulussa, Helsingissä, Turussa ja Tampereella seitsemännestä puiteohjelmasta neuvontatilaisuuksia, joissa käsiteltiin muun muassa puiteohjelman Valmiudet-osiota ja sen Erityisryhmiä hyödyttävä tutkimus -teeman sisältöä.

Budjetti on huippuluokkaa

Puiteohjelmaan voivat osallistua toimijat lähes kaikista maailman maista, mutta rahoitusta saavat ensisijaisesti eurooppalaiset osallistujat.

”Seitsemännen puiteohjelman budjetti on vuosittain nouseva ja alkuvuosina ollaan rahoituksessa samalla tasolla kuin kuudennessa puiteohjelmassa. Käsiteltäviä asioita on kuitenkin enemmän, joten kunkin teeman resurssit edistettävää asiaa kohden ovat aluksi niukemmat”, toteaa Tekesin teknologia-asiantuntija Martti Huolila.

Tekes on tutkimus- ja kehittämisprojektien rahoittaja ja edistämisorganisaatio. Tekesissä toimii myös Suomen EU-T&K-sihteeristö ja he auttavat kaikissa puiteohjelmaa koskevissa kysymyksissä.

Suomesta toivotaan lisää hakijoita

Varsinais-Suomen TE-keskuksen johtaja Antti Koho painottaa, että seitsemännen puiteohjelmaan osallistuvien yritysten määrä saisi olla suurempi kuin edellisellä ohjelmakaudella.

”Parhaat yritykset ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisellä tasolla”, Antti Koho summaa.

”Varsinaissuomalaisten yritysten etuna on historiasta periytyvä kulttuurinen asema kanssakäymiseen. Myös yksi merkittävä biotekniikan keskittymä on Varsinais-Suomessa. Lisäksi suomalaisilla on työnsuorittajina hyvä maine”, Martti Huolila Tekesistä lisää.

Mitä pk-yritys hyötyy?

”Yleisellä tasolla seitsemäs puiteohjelma lisää osaamista ja työpaikkojen määrää”, Huolila tiivistää.

Pk-yritysten on säilytettävä kilpailukykynsä ja tähän voi osaltaan auttaa tutkimus. Yleensä pk-yrityksillä on hyviä ideoita, mutta yritysten ongelmana voi olla tutkimuksen puute.

”Pk-yritykset hyötyvät seitsemännestä puiteohjelmasta ainakin siten, että se tarjoaa mahdollisuuden laajaan kansainväliseen verkostoitumiseen ja näköalapaikan eurooppalaiseen huippututkimukseen. Itse rahoitus on luonnollisesti myös tärkeä motivaattori. Tavoitteena on, että seitsemännen puiteohjelman Yhteistyö-ohjelmassa noin 15 prosenttia rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille”, toteaa erityisasiantuntija Jonna Lehtinen-Salo Tekesista.

Teksti ja kuva: Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus

7. puiteohjelmasta Tekesin verkkosivuilla

7. puiteohjelman verkkosivut (englanniksi)