Uutinen 21.6.2007

EU:n perussopimusten uudistaminen Eurooppa-neuvoston pääteemana

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Ilkka Kanervan avustamana, sekä tasavallan presidentti Tarja Halonen hänen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

Ulkoministeri Ilkka Kanerva (oik.) ennustaa sopimusuudistusneuvotteluista vaikeita. Ranska ja Alankomaat hylkäsivät ensimmäisen version EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta kansanäänestyksissään vuonna 2005. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Kesäkuun Eurooppa-neuvoston pääaihe on EU:n perussopimusten uudistaminen. Puheenjohtajamaa Saksa valmistaa asiasta selvityksen, jonka pohjalta jäsenmaiden hallitusten edustajat Eurooppa-neuvostossa päättävät sopimusuudistusten jatkosta. Sopimusuudistusten lisäksi kokouksessa ovat esillä suppeasti myös yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa, talous-, sosiaali-, ja ympäristöasiat sekä ajankohtaisista ulkosuhdeaiheista ainakin Euroopan naapuruussuhteet ja unionin Keski-Aasian strategia.

Suomi toivoo uutta sopimusta ennen vaaleja

Suomi pitää tärkeänä, että sopimusuudistus astuu voimaan ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja. Suomi katsoo, että kesäkuun Eurooppa-neuvoston tulisi antaa selkeä toimeksianto hallitusten väliselle konferenssille sopimuksen neuvottelemiseksi. Perustuslakisopimuksen asiasisällön tulisi Suomen hallituksen kannan mukaan myös säilyä mahdollisimman koskemattomana.

Perustuslakineuvottelut kokivat vastaiskun sunnuntaina 17. kesäkuuta, kun Puola ilmoitti virallisesti vastustavansa perustuslakisopimukseen kuuluvan EU:n äänestysjärjestelmän muutosta. Puola katsoo sen antavan liikaa valtaa suuremmille maille. Unionin ulkoministerit olivat kokoontuneet Luxemburgiin pohjustamaan torstaina alkavaa huippukokousta, mutta neuvotteluissa ei tapahtunut edistystä.

Suomen hallitus kannattaa sopimusta, joka on riittävän kunnianhimoinen tehokkaan ja toimivan Euroopan unionin muodostamiseksi vuosiksi eteenpäin. Suomi myös korostaa, kuinka tärkeää on saattaa sopimusuudistus loppuun, jotta EU voisi pitkän uudistusprosessin jälkeen jälleen keskittyä normaaliin lainsäädäntötyöhön ja muiden tavoitteidensa toteuttamiseen.

Lisää tietoa EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta