Uutinen 26.6.2007

Eurooppa-neuvosto päätti EU:n sopimusuudistuksen sisällöstä

Juhannuksena kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätyi lauantaina 23. kesäkuuta ratkaisuun unionin perussopimuksen uudistuksista. Unionin kaikki 27 jäsenmaata antoivat yksimielisesti mandaatin hallitusten väliselle konferenssille alkaa neuvotella uudesta sopimuksesta.

Suomea huippukokouksessa edustivat pääministeri Matti Vanhasen lisäksi ulkoministeri Ilkka Kanerva ja tasavallan presidentti Tarja Halonen. (Kuva: Eurooppa-neuvosto/Tim M. Hoesmann)

Hallitusten välinen konferenssi (HVK) on foorumi, jossa jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat perussopimuksiin tehtävistä uudistuksista ja tarkistuksista, ja se kutsutaan koolle aina kun EU:ssa päätetään oikeudellisista tai institutionaalisista muutoksista.

HVK on tarkoitus käynnistää ennen heinäkuun loppua, heti Portugalin puheenjohtajuuden alettua. Neuvotteluiden jälkeen sopimus allekirjoitetaan, minkä jälkeen se tulee ratifioida kaikissa jäsenmaissa. Ainakin Tanska, Irlanti sekä Iso-Britannia saattavat järjestää uudistetun sopimuksen hyväksymisestä kansanäänestykset. Tavoitteena on, että sopimusuudistus astuu voimaan ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja.

Suomi tyytyväinen neuvottelujen jälkeen

Suomi kuuluu niihin EU-maihin, jotka olivat huojentuneita pitkän uudistusprosessin päädyttyä vihdoin ratkaisuun. Suomi sai läpi keskeisimmät tavoitteensa perusoikeuskirjaan, määräenemmistöpäätöksien lisääntymiseen sekä toimielimiin liittyen.

Puheenjohtajamaa Saksan vetämissä neuvotteluissa jouduttiin tekemään myös myönnytyksiä. Puolan vastustuksen vuoksi äänestysuudistus määräenemmistöasioissa lykkääntyy vuoteen 2014. Tällöin tulee voimaan niin sanottu kaksoisenemmistön malli, jonka mukaan päätös tulee voimaan, jos sitä kannattaa vähintään 55 % neuvoston jäsenistä, 65% yhteenlasketusta väestöstä sekä vähintään 15 maata.

Sopimusuudistuksella tullaan määrittämään unionin perusoikeuskirja oikeudellisesti sitovaksi, mutta Britannialle annettiin mahdollisuus jättäytyä pois perusoikeuskirjan osalta. Britannia voi myös jättäytyä tiivistyvän yhteistyön ulkopuolelle oikeus- ja sisäasioissa, joihin kuuluvat mm. poliisiyhteistyö sekä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.

Vuonna 2004 neuvoteltu sopimus säilyy pitkälti ennallaan

Suuri osa jo kuopatun perustuslaillisen sopimuksen sisällöstä, kuten esimerkiksi toimielimiä koskevat uudistukset siirrettiin suoraan uuteen sopimukseen. Komissaarien määrää tullaan vähentämään siten, että jako perustuu tasapuoliseen kiertoon, ja Euroopan parlamentin enimmäiskoko kasvaa 732 paikasta 750 paikkaan. Puheenjohtajuuskierrossa siirrytään 18 kuukautta kestäviin kolmen maan ryhmäpuheenjohtajuuksiin.

Uudistuksiakin vuonna 2004 neuvoteltuun sopimukseen tehtiin. Eurooppa-neuvosto päätti poistaa symboliset maininnat EU:n hymnistä ja lipusta, ja vaihtaa EU:n ulkoministerin nimike EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi. Huippukokouksessa sovittiin myös, että perustuslain sijaan tullaan käyttämään nimitystä uudistettu sopimus.

Merkittävimmät uudistukset koskevat EU:n oikeus- ja sisäasioita, joilla pyritään lisäämään unionin toiminnan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät huippukokouksesta