Uutinen 19.7.2007

Hallitusten välinen konferenssi perussopimusten uudistamiseksi käynnistyy

Työn lähtökohtana on edellisessä, vuoden 2004 hallitustenvälisessä konferenssissa neuvoteltu perustuslaillinen sopimus, joka hylättiin Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä.

Unionin toiminnan ja päätöksenteon tehostamiseen tähtäävä työ EU:n perussopimusten uudistamiseksi etenee. EU:n jäsenmaat avaavat 23.-24. heinäkuuta pidettävässä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksessa hallitusten välisen konferenssin (HVK), joka alkaa valmistella uutta sopimusta.

Kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi HVK:lle valtuutuksen neuvotella EU:n uudistetusta perustuslaillisesta sopimuksesta. Hallitusten välinen konferenssi kutsutaan koolle aina, kun EU:ssa päätetään oikeudellisista tai institutionaalisista muutoksista.

Suomea HVK:ssa edustavat Eurooppa-ministeri Astrid Thors ja ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri Teija Tiilikainen.

Komissiolta ja parlamentilta evästykset tuleviin neuvotteluihin

Euroopan komissio ja parlamentti ovat antaneet puoltavat lausunnot HVK:n kokoontumisesta. Niin komissio kuin parlamentti toivovat konferenssin olevan sujuva ja tuloksekas, jotta sopimus voitaisiin ratifioda mahdollisimman nopeasti, ennen kesän 2009 Euroopan parlamentin vaaleja.

Komission mukaan EU:ta on uudistettava, jotta se pystyy vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja toiveisiin. Komissio toteaa myös, että uudistettu sopimus antaa unionille valmiudet tähän muutokseen.

Parlamentti pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvoston toimeksiannolla HVK:lle turvataan pitkälti perustuslakisopimuksen sisältö. Parlamentti kuitenkin pahoittelee symbolien poistamista sopimuksesta sekä sitä, että toimeksianto sallii joillekin jäsenmaille poikkeuksia. Lausunnossa toivotaankin puheenjohtajamaa Portugalin pysyvän tiukkana neuvotteluissa, ja kehotetaan lisäksi jäsenmaita varmistamaan HVK:n työn avoimuus.

 

Lisätietoa:

Komission tiedote lausunnosta hallitusten väliselle konferenssille

Parlamentin tiedote lausunnosta hallitusten väliselle konferenssille

Lisätietoa koskien HVK:lle annettua neuvotteluvaltuutusta uudistetusta sopimuksesta (englanniksi)

Lisätietoa HVK:n menettelyistä (englanniksi)