Uutinen 3.9.2007

Suomen uimarantojen veden laatu täyttää EU:n vaatimukset

Euroopan komissio on tyytyväinen Suomen uimarantojen laatuun. Kuva: Helsingin kaupunki/Juhani Seppovaara

Lähes kaikki Suomen uimarannat täyttivät viime vuonna Euroopan unionin uimaveden laadulle asettamat vaatimukset. Komission vuoden 2006 uimavesiraportti kertoo uimaveden laadun olevan hyvä paitsi Suomessa myös koko Euroopan unionissa. Suuri enemmistö Euroopan unionin uimarannoista täytti EU:n hygieniavaatimukset viime vuonna.

Komission uimavesiraportti perustuu direktiiviin, jonka tarkoituksena on ehkäistä uimavesien pilaantumista ja tiedottaa vesistöjen pilaantumisesta Euroopan kansalaisille. Direktiivi velvoittaakin jäsenvaltiot tutkimaan suurehkot yleiset uimarannat ─ Suomessa näiden niin sanottujen EU-uimarantojen kävijämäärä on yli sata henkeä päivässä ─ ja raportoimaan vuosittain komissiolle uimavesistöjen laadusta ja uimakauden kestosta.

Vuoden 2006 raportissa on ensimmäistä kertaa mukana 25 EU-maata, ja uusien ja vanhojen maiden välillä löytyi eroja. Uimavesien laatu on edelleen kaiken kaikkiaan parempi 15 vanhassa jäsenvaltiossa, vaikkakin laatu oli niissä huonontunut, kun taas uusissa maissa parantunut.

Sisämaan uimarannat rannikon uimarantoja jäljessä

Raportin mukaan Suomen rannikon uimarantojen veden laatu oli viime kesän uimakaudella yleisesti ottaen hyvä. Sisävesien uimarantojen osalta komission uimavesiraportti ei ollut yhtä positiivinen: vedenlaatu oli hieman huonontunut. Vaikka edellisvuoteen verrattuna vaatimukset täyttävien sisävesien uimarantojen määrä väheni, oli komissio kuitenkin tyytyväinen Suomen uimarantojen korkeaan laatuun.

Komissio on kuitenkin lähettänyt Suomelle varoituksen koskien tutkittavien uimarantojen tiputtamista listalta. Komissio suhtautuu vakavasti tällaisiin toimenpiteisiin, sillä niillä pyritään usein vain salaamaan saastuneita rantoja. Ratkaisuna on joko rantojen lisääminen takaisin listalle tai poistamisen syiden selittäminen. Suomi on tehnyt komissiolle selvityksen asiasta.

 

Komission tiedote uimavesiraportista

Komission uimavesiraportti (englanniksi)

Tietoa uimavesiä koskevasta direktiivistä (englanniksi)