Uutinen 19.9.2007

Pyöriäisten havainnointikampanja jatkuu Suomessa

Kuvassa merkitsemistä varten pyydetty pyöriäinen Etelä-Itämerellä. Kuva: Antti Halkka

Suomessa jatketaan kampanjaa, jonka tarkoituksena on saada ihmiset ilmoittamaan asiantuntijoille pyöriäishavainnoista. Havainnot voi helpoiten ilmoittaa internetissä täytettävällä lomakkeella.

Viime kesänä Suomessa tehtiin ainoastaan yksi havainto pyöriäisistä, ja vuodesta 2001 lähtien havaintoja on tehty yhteensä parikymmentä. Pyöriäinen on ainoa Suomessa säännöllisesti vieraileva valaslaji, ja vielä 1900-luvun alkupuolella se oli tuttu näky maamme merialueilla. Nykyisin kanta on uhanalainen, eikä Itämerellä elä karkean arvion mukaan kuin 600 pyöriäistä.

Pyöriäinen on kylmissä merissä viihtyvä hammasvalas, joka on ulkonäöltään tummanharmaa, pieni ja pyöreähkö. Pyöriäinen on ryhmissä elävä sosiaalinen eläin, mutta sen muuten arka käytös vaikeuttaa havaintojen saamista.

Viime vuonna käynnistyi EU:n edellyttämä pyöriäisten tarkkailuohjelma, ja samalla unioni laati pyöriäisten suojelusuunnitelman. Suomi on EU:n luontodirektiivin ja pikkuvalaiden suojelusopimuksen nojalla velvoitettu seuraamaan ja raportoimaan mahdollisimman paljon tietoa pikkuvalaista.

Kalastuksen yhteydessä verkkoon tarttunut vahingoittumaton pyöriäinen on aina vapautettava, ja myös kuolleena löytyneestä pyöriäisestä on tehtävä ilmoitus.

Itämeriportaalin pyöriäissivut www.pyoriainen.fi

Pyöriäisten suojelu (Ympäristöministeriö)

Ilmoitukset havainnoista sähköisellä lomakkeella

Ilmoitukset kuolleena löytyneestä pyöriäisestä: Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. (09) 1911 (vaihde) tai Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), puh. 020 772 003 (vaihde)