Uutinen 25.9.2007

Suomi haluaa lisätä EU:n avoimuutta

Laajat asiakirjapyynnöt voivat olla EU:n toimielimille työläitä. Suomen mukaan tähän ongelmaan tulisi vastata ennen kaikkea kehittämällä asiakirjojen rekisteröintiä ja hakumenettelyjä, sekä tiedonvälitystä ja neuvontaa. Kuva: Euroopan komissio

Suomi on lähettänyt komissiolle kannanottonsa koskien EU:n avoimuusasetuksen tarkistamista. Suomen mielestä EU:ssa on edistettävä avoimuutta, hyvää hallintoa sekä tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia. Myös kansalaisilla ja järjestöillä on mahdollisuus ottaa kantaa komission viralliseen kuulemiseen internetin kautta.

Suomi yhtyy komission asiakirjojen avoimuutta koskevan ns. vihreän kirjan arvioon siitä, että avoimuusasetus on toiminut hyvin, mutta sen tulkinnanvaraisuutta voitaisiin vielä selkiyttää.

Lähtökohtana tulisi Suomen mukaan olla erityisesti lainsäädäntöprosessiin liittyvien asiakirjojen julkisuus, minkä lisäksi kansalaisten tulisi saada tietoa unionin toiminnasta nykyistä käyttäjäystävällisemmin.

Kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä, sekä yhteisöllä ja yrityksillä on mahdollisuus esittää kantansa avoimuusasetuksen tarkistusta koskevasta vihreästä kirjasta komission internet-sivujen kautta heinäkuun puoliväliin asti. Komission tavoitteena on, että ehdotus avoimuusasetuksen muuttamisesta valmistuu tämän vuoden lokakuussa.

 

EU:n avoimuusasetuksen tarkistaminen-Suomen kannanotto

Komission vihreän kirjan internet-sivut (englanniksi)

Kannanottojen lähettäminen komission sivuilla (englanniksi)