Uutinen 31.10.2007

Myös Ahvenanmaa päättää EU:n uudistussopimuksesta

EU:n uudistussopimus on ennen voimaantuloaan ratifioitava kaikissa jäsenmaissa. Suomen osalta sopimus on vahvistettava kahdesti: sopimuksen on saatava sekä Suomen eduskunnan että Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntä.

Suomessa ratifiointi voidaan tehdä, kun eduskunta on hyväksynyt sopimuksen. Lisäksi Ahvenanmaan maakuntapäivien on hyväksyttävä sopimuksen voimaansaattaminen, jotta sopimus tulisi voimaan myös maakunnassa Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvilta osiltaan.

Ahvenanmaa on autonominen maakunta, jolla on pienestä asukasluvusta huolimatta (27 000) kattava itsehallinto. Ahvenanmaan maakuntapäivät (Ahvenanmaan parlamentti) on Suomen eduskunnan kanssa tasavertainen toimija niissä asioista, joissa sillä on lainsäädäntöoikeus.

Entä jos Ahvenanmaa äänestää ei?

Mitä tapahtuu, jos Ahvenanmaan maakuntapäivät äänestää EU:n uudistussopimuksen hyväksymistä vastaan? Tarkoittaako se, ettei Suomi voi ratifioida sopimusta?

Periaatteessa näin ei ole. Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta on näet päättänyt, että Suomen eduskunta voi tehdä päätöksen asiassa – Ahvenanmaata lukuunottamatta. Ahvenanmaan osalta ratkaisun tekee Ahvenanmaan maakuntapäivät.

Jos maakuntapäivät äänestäisi ei, tarkoittaisi se sitä, että Suomen valtiovalta ei voisi ainakaan kaikilta osin taata sopimuksen täytäntöönpanoa maakunnassa. Tilanne olisi oikeudellisesti ja poliittisesti ongelmallinen kaikille osapuolille.

Ahvenanmaa äänesti myös EU-jäsenyydestä

Ahvenanmaan autonominen asema nousi esille muun muassa kansanäänestyksessä Suomen liittymisestä EU:iin vuonna 1994. Ahvenanmaa olisi voinut jäädä unionin ulkopuolelle Suomen liittymisestä huolimatta. Siksi Ahvenanmaalla tarvittiin kaksi eri kansanäänestystä.

Ensimmäisessä kansanäänestyksessä 16. lokakuuta 1994 ahvenanmaalaiset äänestivät samaan aikaan muiden suomalaisten kanssa. Koko maassa 57 prosenttia tuki jäsenyyttä, mutta ahvenanmaalaisista vain 51,9 % äänesti kyllä.

Ahvenanmaalla järjestettiin vielä toinen kansanäänestys, jossa ahvenanmaalaiset saivat äänestää valitsevatko Suomen tien vai ei. Toinen kansanäänestys järjestettiin 20. marraskuuta sen jälkeen, kun myös Ruotsi oli äänestänyt liittymisen puolesta. Ahvenanmaan jäsenyys unionissa sai murskaavan kannatuksen. Kyllä-puoli keräsi 73,6 % annetuista äänistä.

Joulukuun 2. päivänä 1994 Ahvenanmaan maakuntapäivät äänesti asiasta. Jäsenyyttä kannatti  maakuntapäivien 30 edustajasta 26 ja asia oli selvä. Ahvenanmaa liittyi Euroopan unioniin yhdessä Suomen kanssa 1. tammikuuta 1995.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on myöhemmin antanut hyväksyntänsä myös Amsterdamin ja Nizzan sopimuksille.

Teksti ja kuva: Kari Ruokola, Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Ahvenanmaalla

EU:n sopimusuudistus

Ahvenanmaa pähkinänkuoressa