Uutinen 7.11.2007

Työryhmä valmistelemaan EU:n yhteiseen maksualueeseen liittyvää lainsäädäntöä

Valtiovarainministeriö,  tiedote 113/2007                                    
2.11.2007

 

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan maksupalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys, jolla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivi maksupalveluiden tarjoamisen oikeutta koskevilta osin. Direktiivi luo oikeudellisen perustan niin sanotulle yhtenäiselle eurooppalaiselle maksualueelle (SEPA).

Maksupalvelutyöryhmä tarkastelee erityisesti maksupalvelun tarjoamisen elinkeino-oikeudellisia edellytyksiä ja valvontaa. Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen valtiovarainministeriöstä. Työryhmässä on mukana myös oikeus- sekä liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen sekä elinkeinoelämän edustajia. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua 1.12.2008.

Maksupalveludirektiivin tavoitteena on avata kilpailua uusille palveluille ja palveluntarjoajille samalla kun kuluttajat ja yritykset voivat tehdä koko EU:n alueella maksuja yhtä vaivattomasti kuin kotimaassaan.

Maksupalveludirektiivi sisältää säännökset mm. oikeudesta tarjota maksupalveluita, maksupalvelun tarjoamisen edellytyksistä ja maksupalveluntarjoajien valvonnasta. Se koskee pankkien ja kaikkien muiden maksupalvelulaitosten tarjoamia maksujen välityspalveluja, kuten tilisiirtoja, pankki- ja luottokorttimaksuja, suoraveloitusta sekä kännykällä maksamista. Uudet säännökset koskevat maksujen välitystä sekä kotimaassa että Suomen ja toisen EU-maan välillä.

Merkittävä muutos nykyiseen on, että lähtökohtaisesti kaikkien maksupalveluiden tarjoaminen tulee toimiluvanvaraiseksi. Nyt luvanvaraisiksi tulevia palveluita ovat mm. maksu- ja luottokorttien tarjoaminen sekä kännykkämaksaminen.

Oikeusministeriön asettama toinen työryhmä valmistelee samanaikaisesti sellaisia direktiivin edellyttämiä säännöksiä, jotka koskevat maksupalvelusopimusten tekemistä ja ehtoja sekä maksupalvelujen toteuttamista. Työryhmät toimivat yhteistyössä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen, puh. (09) 1603 3096
finanssisihteeri Armi Lehtonen, puh. (09) 1603 4896
sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Työryhmän asettamispäätös löytyy valtioneuvoston hankerekisteristä:
http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/13334/110151_PSD-asettamispäätösVM096-00-2007.pdf