Uutinen 13.11.2007

EU:n kilpailukyky ja verotuskysymykset esillä Ecofin-neuvostossa

Valtiovarainministeriö
9.11.2007 13.28

EU:n talous- ja valtiovarainministereiden Ecofin-neuvosto kokoontuu 13.11.2007 Brysselissä. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen edustaa neuvostossa Suomea. Ensi tiistain kokouksessa keskustellaan mm. EU:n kilpailukyvystä ja verotuskysymyksistä.

Ennen Ecofin-neuvostoa ministerit tapaavat tiistaiaamuna EFTA-maiden kollegansa. Keskustelujen aiheena on ilmasto- ja energiapolitiikka. Euroryhmän maanantai-illan (12.11.) kokouksessa keskustellaan taloudellisesta tilanteesta mm. komission 9.11. julkaistavan syysennusteen pohjalta.

EU:n kilpailukyky

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä Lissabonin strategian tulevaa kolmen vuoden jaksoa 2008-2011 koskevat päätelmät. Päätelmissä painotetaan toimeenpanon merkitystä uusien linjausten sijaan ja neuvosto toivookin komissiolta konkreettisia esityksiä tavoiksi, joilla EU voisi vahvistaa asemaansa maailmantaloudessa. Ecofin-neuvosto muistuttaa myös, että Lissabonin strategian on oltava linjassa kestävän finanssipolitiikan ja talouden vakauden kanssa.

Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset 

Valtiovarainministerit keskustelevat EU:n alueelle suuntautuvan maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. Maahanmuutolla on vaikutusta EU:n väestönkasvuun ja maahanmuutto lisää talouden kasvumahdollisuuksia ja sopeutumiskykyä. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin moninaiset ja niiden arviointiin on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota.

Tilastot

Neuvoston on määrä hyväksyä päätelmät tilastoasioista. Nykyiset EMU-tietovaatimukset täytetään hyvin. Myös uudistuksissa Eurostatin ja eurooppalaisen tilastojärjestelmän itsenäisyyden, integriteetin ja vastuuvelvollisuuden parantamiseksi on hiljattain edistytty merkittävästi. Tilastollisen taakan vähentämisessä ja mittaamisessa tarvitaan vielä ponnisteluja. Päätelmäluonnoksessa neuvosto myös painottaa suurista tilastomuutoksista tiedottamisen merkitystä ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan aiheesta laadittuja ohjeita.

Verotus

Ecofin-neuvosto keskustelee arvonlisäveropaketista, alennetuista arvonlisäverokannoista ja henkilöautojen verotuksesta. Ratkaisut jäänevät kuitenkin joulukuun kokoukseen.

Neuvostossa jo noin kolmen vuoden ajan käsitelty ALV-paketti muuttaisi palvelujen verotuspaikkasääntöjä sen varmistamiseksi, että vero kannetaan kulutusmaassa. Sähköisten palvelujen osalta käyttöön otettaisiin yhden yhteyspisteen järjestelmä veron suorittamisen helpottamiseksi ja yritysten hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi. Toisessa jäsenvaltiossa maksetun veron palautusmenettely uudistettaisiin. Suomi pitää pakettia perusteltuna ja toivoo, että siitä voitaisiin tehdä päätös mahdollisimman pikaisesti.

Suomi voi hyväksyä komission ehdotuksen tiettyjen jäsenvaltioiden alennettujen arvonlisäverokantojen voimassaolon pidennyksestä. Suomi kannattaa alennettuja verokantoja koskevien sääntöjen järkeistämistä ja yksinkertaistamista ja suhtautuu varauksellisesti alennettujen verokantojen soveltamisalan laajentamiseen hyödykkeisiin, joihin tällä hetkellä sovelletaan yleistä verokantaa kaikissa jäsenmaissa. Tapauksissa, joissa alennettu verokanta on perusteltu, kaikilla jäsenvaltioilla tulisi olla yhtäläiset oikeudet kannan soveltamiseen.

Neuvostossa keskustellaan myös henkilöautojen verotusta koskevan direktiiviehdotuksen pääkysymyksistä kuten siitä, pitäisikö hiilidioksidipäästöjen huomioinnista henkilöautojen verotuksessa säätää EU-tasolla ja miten vientipalautusjärjestelmää tulisi kehittää.

Maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoitus
Ecofin-neuvosto jatkaa keskustelua Galileo-hankkeen rahoituksesta. Varsinaisia päätöksiä odotetaan kuitenkin vasta 23.11. kokoontuvalta budjettiasioiden Ecofin-neuvostolta. Suomi pitää Galileo-hanketta erittäin tärkeänä eurooppalaisena hankkeena, jonka rahoitusongelmiin tulee pikaisesti löytää ratkaisu.

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus

Varainhoitovuotta 2006 koskeva Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus julkaistaan 13.11. ja tuomioistuimen presidentti Weber esittelee kertomuksen EU:n valtiovarainministereille.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. (09) 160 32516, gsm 0400 510 304.