Uutinen 16.11.2007

EU:n ulko-, kehitys- ja puolustusministerit koolla Brysselissä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö                                Tiedote 337/2007
Puolustusministeriö
Ulkoasiainministeriö
16.11.2007 11.51

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu 19. ja 20. marraskuuta Brysselissä. Suomesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Ilkka Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä puolustusministeri Jyri Häkämies. Neuvostossa pidetään ulko- ja puolustusministerien yhteisistunto sekä ensimmäistä kertaa myös kehitys- ja puolustusministerien yhteisistunto.

Ulkoministerit keskustelevat perjantaina 14. joulukuuta Brysselissä järjestettävästä Eurooppa-neuvostosta. Puheenjohtaja esittelee Eurooppa-neuvoston asialistaluonnoksen, jossa Eurooppa-neuvoston teemoiksi esitetään muun muassa kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa, Lissabonin strategian välitarkistusta, Balin ilmastoneuvotteluja, kestävää kehitystä sekä ulkosuhteita. EU:n uudistussopimus on tarkoitus allekirjoittaa torstaina 13. joulukuuta Lissabonissa.

Euroopan komissio esittelee tiedonannon EU:n yhteisestä meripolitiikasta, jonka tavoitteita Suomi tukee. Meripolitiikalla pyritään parantamaan merellisten luonnonvarojen kestävän käytön sekä merellisten työpaikkojen ja elinkeinojen edellytyksiä.

Komissio esittelee myös työ- ja lainsäädäntöohjelmansa, jossa vahvistetaan keskeiset poliittiset tavoitteet ja yksilöidään lainsäädäntöaloitteet ja muut toimet vuodelle 2008. Ohjelmassa painottuvat kasvu ja työllisyys, kestävä kehitys, maahanmuutto, kansalaisten hyvinvointi sekä EU:n kansainvälinen rooli. Lainsäädäntöohjelman esittelyä 19. marraskuuta voi seurata neuvoston sihteeristön verkkosivuilla osoitteessa www.consilium.europa.eu/videostreaming.

Länsi-Balkanin osalta esillä ovat Kosovon statusprosessi sekä 17. marraskuuta Kosovossa järjestettävät parlamentti- ja kunnallisvaalit. EU:n troikkaedustaja Wolfgang Ischinger selostaa neuvostolle Kosovon jatkoneuvottelujen ajankohtaista tilannetta. Troikan on tarkoitus antaa loppuraporttinsa YK:n pääsihteerille 10. joulukuuta. Myös Bosnia-Hertsegovinan vaikeutunut sisäpoliittinen tilanne ja EU-lähentyminen ovat esillä.

Ulkoministerit keskustelevat Lähi-idän rauhanprosessista ja valmistautuvat Annapolisissa, Yhdysvalloissa järjestettävään rauhankonferenssiin. Rauhankonferenssin ajankohta on vielä avoin.

Ulkoministerit valmistelevat myös tulevia EU:n huippukokouksia. EU-Kiina-huippukokous järjestetään 28. marraskuuta Pekingissä, EU:n ja Intian huippukokous 30. marraskuuta New Delhissä ja EU-Afrikka-huippukokous 8. ja 9. joulukuuta Lissabonissa.

Esillä ovat myös Georgian sisäpoliittinen kriisi ja Pakistanin tilanne. Pakistanin lähestyvät parlamenttivaalit ovat kiristäneet maan poliittista tilannetta jo kuukausien ajan. Irakin tilanteesta tulee neuvostoon kertomaan Irakin ulkoministeri Hoshyar Zebari. Neuvosto käsittelee myös Iranin tilannetta.

EU-maiden puolustusministerit kokoontuvat neuvoston yhteydessä. Puolustusministerit keskustelevat Euroopan puolustusviraston toiminnasta ja rahoituksesta, kriisinhallinnasta sekä sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisestä. Työlounaan aiheita ovat EU:n ja Naton yhteistyö Kosovossa ja Afganistanissa sekä EU:n ja Afrikan kumppanuus.

Ulko- ja puolustusministereiden yhteisistunnossa keskitytään etenkin Tshadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan suuntautuvaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon. Euroopan puolustusviraston johtokunta kokoontuu neuvoston yhteydessä puolustusministerikokoonpanossa.

EU:n kehitys- ja puolustusministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa yhteisistuntoon keskustelemaan turvallisuudesta ja kehityksestä. Turvallisuus on yksi EU:n keskeisistä painopisteistä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden edistämisessä. Tavoitteena on, että tukimuodot toimisivat joustavasti yhteen ja täydentäisivät toisiaan siirryttäessä konfliktien ehkäisystä, kriisinhallinnasta ja humanitaarisesta avusta kehitysapuun. Suomi korostaa aiheen käsittelyssä hyvää koordinaatiota ja yhteistyötä keskeisten EU-elinten välillä. Tärkeää on myös tiivis yhteistyö muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten YK:n, Maailmanpankin ja OECD:n kehitysapukomitean DAC:n sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Kehitysministerit käsittelevät EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden EPA-talouskumppanuussopimusten neuvottelutilannetta. Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa myönnetty poikkeuslupa nykyisille sopimusjärjestelyille päättyy vuoden 2007 lopussa. Euroopan komissio on esittänyt mahdollisuutta väliaikaisiin sopimuksiin WTO-ehtojen täyttämiseksi markkinoillepääsyssä ja neuvottelujen jatkamista vuoden 2008 aikana.

Kehitysministerit keskustelevat kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta erityisesti maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen kannalta. Esillä on myös niin sanottujen hauraiden valtioiden tilanne. Neuvosto kuulee aiheesta Maailmanpankin johtajan Robert Zoellickin näkemyksiä. Muita aiheita ovat Afrikan maatalouden edistäminen sekä EU:n ja Kap Verden erityiskumppanuus.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2182 ja lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6097 tai 040 546 0456; kehitysministerien kokouksesta lähetystöneuvos Anne Ahonen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6272 sekä puolustusministerikokouksesta yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8135