Uutinen 20.11.2007

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin: Kulttuuritilastojen kehittämistä EU-tasolla tulee jatkaa

Opetusministeriö                                                                Tiedote
16.11.2007 15.21

EU:n kulttuuriministerit kokoontuivat perjantaina 16. marraskuuta Brysselissä. Suomen valtuuskuntaa johti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Neuvosto hyväksyi päätelmät Euroopan kulttuuriagendasta. Agendan kolme strategista tavoitetta ovat kulttuurien monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen, kulttuurin edistäminen luovuuden katalysaattorina osana Lissabonin strategiaa sekä kulttuurin aseman vahvistaminen unionin kansainvälisiin suhteisiin olennaisesti kuuluvana tekijänä.

Uusi yhteistyömenetelmä, niin sanottu avoin koordinaatio päätettiin ottaa käyttöön kulttuuriagendan toteuttamisessa. Siihen sisältyy mm. sopiminen yhteisistä tavoitteista ja niiden toteuttamisaikataulusta sekä säännölliset raportit jäsenmaissa toteutetuista toimenpiteistä.

Ministeri Stefan Wallinin mukaan avoin koordinaatio tulee toteuttaa siten, ettei sillä tarpeettomasti rasiteta jäsenvaltioiden kulttuurihallintoa. Siihen osallistumisen tulee olla jäsenmaille vapaaehtoista.

– Suomi pitää tärkeänä vertailukelpoisten ja luotettavien kulttuuritilastojen aikaansaamista ja kulttuuripolitiikan tietopohjan vahvistamista. Eurooppalaisten kulttuuritilastojen kehittämistyötä olisi jatkettava, ja tähän työhön olemme valmiita antamaan oman panoksemme.

– Kulttuurinäkökohtien huomioonottaminen yhteisön muilla politiikan sektoreilla on tärkeä kohta yhteisellä kulttuuriagendalla. Asiassa pitäisi päästä eteenpäin. Komission tulisi säännöllisesti raportoida kulttuurineuvostolle sellaisista muiden alojen lainsäädäntöehdotuksista ja muista hankkeista, joilla on kulttuuripoliittisia vaikutuksia. Tätä varten tulisi perustaa pysyvä mekanismi, kuten päätöslauselmassakin edellytetään, Wallin painotti.

Ministerit keskustelivat lisäksi EU:n ja Venäjän kulttuuriyhteistyön kehittämisestä.

– Suomi tukee EU:n ja Venäjän kulttuuriyhteistyön kehittämistä yhteisen kulttuurin toimintaohjelman avulla. Ohjelmasta tulee kehittää joustava työväline, jonka avulla päästään konkreettisiin ja näkyviin tuloksiin kulttuuri- ja AV-alan yhteistyössä. Sen tulee myös palvella alan tiedonvaihtoa.

Neuvosto nimesi lisäksi Turun ja Tallinnan virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi vuodelle 2011.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Risto Kivelä, puh. (09) 160 77478, 040 547 3273