Uutinen 20.11.2007

Ministeri Thors: Tehokas ulkorajojen valvonta ja kansainvälinen suojelu eivät saa olla ristiriidassa

Sisäasiainministeriö                                                Tiedote
19.11.2007 13.57

– Laillisen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen on keskeinen osa muuttoliikkeen hallintaa. Laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia lisäämällä voimme vauhdittaa kaikkien yhteiskuntien taloudellista ja sosiaalista kehittymistä sekä vähentää paineita laittomaan maahanmuuttoon, Suomen maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin sanoi EU:n ja Välimerenmaiden maahanmuuttoministerien kokouksessa Portugalin Algarvessa 19. marraskuuta. Kokous oli ensimmäinen näiden maaryhmien välillä, jossa käsiteltiin maahanmuuttoon liittyviä asioita ministeritasolla.

Kokouksessa päästiin yhteiseen näkemykseen mm. siitä, miten siirtolaisten alkuperäisiin lähtömaihin lähettämien jopa 25 prosenttiin nousevia siirtokuluja voitaisiin vähentää. Euromed-maat pyrkivät jatkossa edistämään siirtokulujen laskemista mm. prosesseja yksinkertaistamalla sekä monipuolistamalla laillisia kanavia. – Vapaaehtoisen maastamuuton myönteisiä vaikutuksia tulisi vahvistaa. Tämän edellytyksenä on, että henkilöiden, tiedon ja rahalähetysten liikkuminen on toteutettu käytännön tasolla joustavasti ja kustannustehokkaasti, ministeri Thors painotti.

Välimeren alueella laittoman maahanmuuton ongelmat ovat olleet erityisen polttavia. Vuosittain useat tuhannet ihmiset ovat olleet valmiita vaarantamaan oman henkensä päästäkseen Euroopan unionin alueelle. Viime aikoina on kuitenkin saavutettu myönteistä kehitystä laittoman maahanmuuton torjunnassa Välimeren alueella. Positiivisten tulosten saavuttamisen kannalta keskeisessä asemassa ovat olleet EU:n rajaviraston Frontexin koordinoimat operaatiot.

– Tarvitsemme kuitenkin yhä tiiviimpää yhteistyötä lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden välillä. Välimerellä tämän yhteistyön kehittämisen kannalta keskeisiä osa-alueita ovat tietojenvaihto, yhteyshenkilöiden toiminta ja yhteiset partiot. Laittoman maahanmuuton uhka ei saa vähentää valtioiden humanitaarisia velvoitteita. Tehokas ulkorajojen valvonta ja kansainvälisen suojelun periaatteet eivät ole, eivätkä saa olla ristiriidassa, ministeri Thors painotti.

Laittoman maahanmuuton lisäksi meidän tulee ehkäistä ihmishenkien menetyksiä. Merellä toimivien turvallisuusviranomaisten ensisijainen tehtävä on aina ihmishenkien turvaaminen tai pelastaminen. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan tulee luoda edellytykset sille, että merellä hädässä tavatut ihmiset voidaan aina heti pelastaa ensimmäiselle sopivalle alukselle ja pelastettavien vastaanotosta huolehtivan valtion vastuu määrittää selkeän periaatteen mukaan, ministeri Thors esitti.

Lisätietoja: erityisavustaja Thomas Bergman, puh. +358 50456 0096, hallitusneuvos Eero Koskenniemi, puh. +358 40 757 6767.