Uutinen 20.11.2007

SEPA helpottaa maksuliikennettä Euroopassa

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA, Single Euro Payments Area) otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2008 alusta. Yhteiseen maksualueeseen siirtyminen helpottaa pankki- ja luottokorttimaksamista ulkomailla sekä tilisiirtojen tekemistä ulkomaisille tileille.

Voit käyttää nykyistä pankkikorttiasi sen voimassaoloajan loppuun, jonka jälkeen saat tilalle SEPA-kelpoisen, kansainvälisen maksukortin. Kuva: Euroopan komissio

SEPA on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin sekä Euroopan komission yhteistyöhanke, jolla halutaan tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa sujuva maksuliikenne koko EU:n alueella. EU-maiden lisäksi SEPA-alueeseen kuuluvat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Asiointi Euroopassa helpottuu

Hankkeen toteuduttua ihmiset ja yritykset voivat suorittaa euromääräisiä maksuja koko alueella yhtä helposti kuin kotimaassa. Käteisen lisäksi SEPA-hanke kattaa korttimaksut, tilisiirrot ja suoraveloituksen.

Yhteisen euromaksualueen on arvioitu tuovan EU:n alueella 50–100 miljardin euron säästöt.

Maksukorttisi uudistuu

Vuoteen 2011 mennessä kaikkien EU- ja ETA-maiden maksukortit toimivat myös muissa Euroopan maissa. Kansalliseen käyttöön tarkoitetut maksukortit korvataan Euroopan laajuisesti toimivilla korteilla. Eurooppalaiset pankit ovat sopineet, että ne eivät 1.1.2008 alkaen laske liikkeelle pelkästään kansalliseen käyttöön tarkoitettuja kortteja. Pankkikortteja voidaan käyttää maksuvälineinä niiden voimassaoloajan loppuun saakka, enintään kuitenkin vuoden 2010 loppuun.

Yhtenäisen euromaksualueen myötä myös maksuissa tarvittavat tiedot yhtenäistetään. Kansainvälinen tilinumero IBAN ja pankin yksilöivä BIC-tunnus tulivat pakollisiksi rajat ylittävissä EU- ja ETA-alueen maksuissa jo 1.1.2007.

Euroopan komission ja EKP:n SEPA-lausuma

Euroopan keskuspankin SEPA-sivut (englanniksi)

Suomen Pankin SEPA-sivut

Finanssialan Keskusliiton SEPA-sivut