Uutinen 22.11.2007

141-tuen kaikista osista ei vielä ratkaisua – neuvottelut jatkuvat ensi viikolla

Maa- ja metsätalousministeriö
22.11.2007 14.38

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel neuvottelivat tänään 22.11. Etelä-Suomen maatalouden kansallisista tuesta eli ns. 141-tuesta. Neuvottelussa päästiin sopuun maatalouden rakennetukia koskevasta osasta. Sen sijaan tulotukiohjelman kestosta ja tuen kokonaismäärän alenemasta ei saavutettu neuvottelutulosta. Tulotukiohjelmaan kuuluvista tukimuodoista on yhteinen näkemys sekä siitä, että 141-tukea maksetaan 93,9 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Ministeri Anttilan mukaan neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja etsien molemmille osapuolille hyväksyttävissä olevaa ratkaisua. Neuvotteluja jatketaan jo ensi viikolla.

Osana kokonaisratkaisua neuvotteluissa oli esillä Suomen ehdotuksia maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämiseksi. Suomi aikoo esittää joulukuun alussa lisätoimenpiteitä maatalouden ympäristöohjelmaan. Lisäksi esitetään erillisenä kansallisena tukena korotusta maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteisiin ja luonnonmukaisen tuotannon tukeen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin korvata ympäristötuen kansallisen lisäosan poistumisen seurauksia A- ja B-tukialueilla.

Investointituista ja nuoren viljelijän aloitustuesta saadun neuvottelutuloksen mukaan Suomi käyttää jatkossakin korotettuja investointitukiprosentteja niillä tuotantosektoreilla, jotka saavat tulotukia 141-artiklaan perustuen. Erityisesti tämä koskee maito- ja nautasektorin sekä sika- ja siipikarjatalouden investointeja. Samoin nuoren viljelijän korotettu aloitustuki jatkuu. Sika- ja siipikarjataloudessa investointitukien avaaminen edellyttää markkinatilanteesta johtuen vielä komission lupaa.

Keskeiset neuvotteluissa avoinna olevat kysymykset liittyvät tulotukien kokonaismäärän ja erityisesti sika- ja siipikarjatalouden tukien kehitykseen. Avoinna on myös se, miten Suomen tavoitteleman tukikauden loppupuolelle ajoittuva luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA-tuen) uudistus otetaan huomioon Etelä-Suomen kansallisissa tuissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind +358 50 521 3305