Uutinen 22.11.2007

EU:n ministerit puivat ulkosuhteita yhteiskokouksessa

Ulkoasiainministeriö                                                     Tiedote 251/2007   
19.11.2007 18.18

Euroopan unioni järjesti mittavan yhteiskokouksen maanantaina 19. marraskuuta, kun ulkoministerien lisäksi puolustus- ja kehitysministerit kokoontuivat Brysselissä. Suomea kokouksessa edustivat ulkoministeri Ilkka Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä puolustusministeri Jyri Häkämies. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston yhteydessä järjestettiin EU:n ulko- ja puolustusministerien yhteisistunto sekä ensimmäistä kertaa kehitys- ja puolustusministerien yhteisistunto.

Ulkoministerit keskustelivat Länsi-Balkanin osalta erityisesti Kosovon statuksesta sekä Kosovossa järjestetyistä parlamentti- ja kunnallisvaaleista. EU:n troikkaedustaja Wolfgang Ischinger selosti neuvostolle Kosovon jatkoneuvottelujen tilannetta. Troikan, johon kuuluvat EU:n lisäksi Yhdysvallat ja Venäjä, on tarkoitus antaa loppuraporttinsa YK:n pääsihteerille 10. joulukuuta. Myös Bosnia-Hertsegovinan vaikeutunut sisäpoliittinen tilanne ja EU-lähentyminen olivat esillä.

Puheenjohtajamaa Portugali esitteli ulkoministereille Eurooppa-neuvoston asialistaluonnoksen. Huippukokouksen teemoiksi ovat tulossa muun muassa maahanmuuttopolitiikka, Lissabonin strategian välitarkistus, Balin ilmastoneuvottelut, kestävä kehitys sekä ulkosuhteet. Valtionpäämiesten on tarkoitus allekirjoittaa EU:n uudistussopimus Lissabonissa torstaina 13. joulukuuta. Varsinainen huippukokous pidetään Brysselissä perjantaina 14. joulukuuta.

Ulkoministerit keskustelivat myös Lähi-idän rauhanprosessista, jonka osapuolet valmistautuvat Annapolisissa Yhdysvalloissa järjestettävään rauhankonferenssiin.

Ulkoministerit valmistelivat lisäksi muita EU:n huippukokouksia. EU-Kiina-huippukokous järjestetään 28. marraskuuta Pekingissä, EU:n ja Intian huippukokous 30. marraskuuta New Delhissä ja EU-Afrikka-huippukokous 8. ja 9. joulukuuta Lissabonissa.

Esillä olivat myös Georgian sisäpoliittinen kriisi ja Pakistanin tilanne. Pakistanin lähestyvät parlamenttivaalit ovat kiristäneet maan poliittista tilannetta jo kuukausien ajan. Irakin tilanteesta kertoi Irakin ulkoministeri Hoshyar Zebari. Neuvosto käsitteli myös Iranin tilannetta.

Euroopan komissio esitteli ministereille tiedonannon EU:n yhteisestä meripolitiikasta, jonka tavoitteita Suomi tukee. Meripolitiikalla pyritään parantamaan merellisten luonnonvarojen kestävän käyttöä sekä merellisten työpaikkojen ja elinkeinojen edellytyksiä. Suomi korosti kokouksessa Itämeren ja pohjoisten alueiden merkitystä sekä painotti Itämeren strategian tärkeyttä.

EU-maiden puolustusministerit kokoontuivat neuvoston yhteydessä ja keskustelivat muun muassa Euroopan puolustusviraston toiminnasta ja rahoituksesta, kriisinhallinnasta sekä sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisestä. Työlounaalla esille nousi EU:n ja Naton yhteistyö Kosovossa ja Afganistanissa sekä EU:n ja Afrikan kumppanuus.

Ulko- ja puolustusministereiden yhteisistunnossa keskityttiin etenkin EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon, joka suuntautuu Tshadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan.

Turvallisuus olennainen osa kehityspolitiikkaa

EU:n kehitys- ja puolustusministerien yhteisistunnossa käsiteltiin turvallisuutta ja kehitystä. Turvallisuus on yksi EU:n keskeisistä painopisteistä kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämisessä. Tavoitteena on, että tukimuodot toimisivat joustavasti ja täydentäisivät toisiaan, kun siirrytään konfliktien ehkäisystä, kriisinhallinnasta ja humanitaarisesta avusta kehitysapuun.

Suomi korosti aiheen käsittelyssä hyvää koordinaatiota keskeisten EU-elinten välillä. Tärkeää on myös tiivis yhteistyö muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten YK:n, Maailmanpankin ja OECD:n kehitysapukomitean DAC:n sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Kehitysministerit keskustelivat myös niin sanottujen hauraiden valtioiden tilanteesta. Neuvosto kuuli aiheesta Maailmanpankin johtajan Robert Zoellickin näkemyksiä.

Kehitysministerit jatkavat kokoustaan tiistaina käsitellen muun muassa EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden EPA-talouskumppanuussopimusten neuvottelutilannetta. Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa myönnetty poikkeuslupa nykyisille sopimusjärjestelyille päättyy vuoden 2007 lopussa. Euroopan komissio on esittänyt mahdollisuutta väliaikaisiin sopimuksiin WTO-ehtojen täyttämiseksi markkinoillepääsyssä ja neuvottelujen jatkamista vuoden 2008 aikana.

Kehitysministerit keskustelevat myös kehityspolitiittisesta johdonmukaisuudesta erityisesti maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Muita aiheita ovat Afrikan maatalouden edistäminen sekä EU:n ja Kap Verden erityiskumppanuus. Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n kehityspolitiittisista kysymyksistä liittyen yhteiseen EU-Afrikka-strategiaa.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, valtioneuvoston EU-sihteeristö, puh. 09 1602 2182, 040 553 3494, ja lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6097, 040 546 0456; kehitysministerien kokouksesta lähetystöneuvos Anne Ahonen, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6272, 040 506 9870, japuolustusministerikokouksesta yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, puh. 09 1608 8135