Uutinen 27.11.2007

Maatalous- ja kalastusneuvosto Brysselissä 26.-27.11.2007: Maidontuotannon jatkuminen Suomelle tärkeä asia maatalouspolitiikan välitarkastelussa

Maa- ja metsätalousministeriö
Tiedote
26.11.2007 17.33

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli marraskuun kokouksessaan EU:n maatalouspolitiikan välitarkastelusta eli ns. terveystarkastuksesta. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila korosti keskusteluissa sitä, että jatkossakin maataloutta on voitava harjoittaa koko Euroopan unionin alueella, mukaan lukien syrjäiset ja epäsuotuisat alueet. Suomelle tärkeitä asioita ovat etenkin maidontuotannon jatkuminen epäsuotuisilla alueilla, viljan intervention säilyminen turvaverkkona ja tuotantosidonnaisten tukien mahdollisuus erityisesti epäsuotuisten alueiden kotieläintuotannossa.

Komission mukaan terveystarkastuksessa keskitytään erityisesti kolmeen kysymykseen: kuinka suorien tukien järjestelmää voidaan yksinkertaistaa, miten markkinatukivälineet saadaan vastaamaan nykytilannetta ja kuinka yhteisessä maatalouspolitiikassa voitaisiin huomioida uudet ilmastonmuutoksen, biopolttoaineiden, vesihuollon ja biologisen monimuotoisuuden mukanaan tuomat haasteet. Komissio haluaa jatkaa tukien irrottamista tuotannosta. Tukien tuotantosidonnaisuuden tarvetta tarkastellaan alueellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Markkinatukivälineistä jatkokeskusteluissa on esillä viljojen intervention ja maitokiintiöjärjestelmän tulevaisuus. Keinoja uusiin haasteisiin vastaamiseen haetaan uusilla maaseudun kehittämistoimenpiteillä. Komissio korosti esittelyssään, että kyseessä ei ole perusteellinen uudistus, vaan pikemminkin vuonna 2003 sovitun uudistuksen hienosäätö.

Jäsenmaiden ensireaktiot tiedonannosta olivat yleisellä tasolla positiivisia, mutta useat ministerit toivat esiin sen, ettei suuriin muutoksiin ole tarvetta ja että viljelijöille tulee taata vakaa toimintaympäristö. Keskustelut tiedonannosta pyritään saamaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Komissio aikoo esittää lainsäädäntöehdotukset toukokuussa 2008.

Neuvoston yhteydessä käydään myös puheenjohtajamaan, komission ja jäsenmaiden kesken viiniuudistusta koskevia neuvotteluja. Puheenjohtajamaa Portugalin tavoitteena on, että ehdotus viinin markkinajärjestelyn uudistamisesta hyväksytään joulukuun neuvostossa. Suomella ei ole viiniuudistuksen suhteen suurempia ongelmia, koska käsittelyn kuluessa on sovittu, että saamme edelleen jatkaa hedelmäviini-sanan käyttöä. Eduskunnan vaatimuksesta Suomi vetää pois esityksensä Suomen liittämisestä A-viininviljelyvyöhykkeeseen..

Yhteisellä lounaalla ministerit keskustelivat muuntogeenisiin organismeihin liittyvistä kysymyksistä. Keskusteluitta eli ns. A-kohtina hyväksyttiin maatalouspolitiikan rahoitusta koskevan neuvoston asetuksen muutos. Asetukseen lisätään muun muassa säännös maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastosta tukea saavien tuensaajien ja tukimäärien julkistamisesta. Lisäksi A-kohtana hyväksyttiin asetus, jolla kielletään kissojen ja koirien turkisten sekä niistä saatujen tuotteiden tuonti, vienti ja markkinoille saattaminen. Asetusta sovelletaan 31.12.2008 lähtien.

Tiistaina neuvosto jatkuu kalastusasioiden käsittelyllä. Komissio esittelee ehdotuksen viljojen tullimaksujen väliaikaisesta poistamisesta. Suomen vaatimuksesta ehdotus ei koske kauraa.Lisäksi komissio esittelee ehdotuksen EU-puuvillan tukijärjestelmän muuttamisesta sekä antaa katsauksen viiniuudistuksen keskusteluista. Esillä ovat myös kohonneiden viljan- ja rehunhintojen vaikutukset markkinoihin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Matti Hannula, p. (09) 1605 2730, 040 760 5954