Uutinen 28.11.2007

Etelä-Suomen 141-maataloustuki jatkuu

Etelä-Suomen kansallinen 141-maataloustuki jatkuu vuoteen 2013 asti. Kuva:UM/Pajukallio

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel neuvottelivat tiistaina 27. marraskuuta ratkaisun Etelä-Suomen maataloudelle maksettavista kansallisista tuista. Suomen liittymissopimuksen 141 artiklaan perustuva 141-tuki jatkuu vuoteen 2013 asti, mutta sitä leikataan asteittain.

Tuki jatkuu seuraavat kuusi vuotta

Eteläsuomalaisille maanviljelijöille maksettava 141-tuki on kansallinen tuki, mikä tarkoittaa, että tuen maksaa Suomen valtio. EU:n jäsenmaana Suomen on sovittava kilpailua vääristävien tukien maksamisesta aina EU:n kanssa.

Vuonna 2008 Suomi saa maksaa tukea 93,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin vuonna 2007 maksettu 94 miljoonaa euroa. Kolmena seuraavana vuonna tuki laskee alle kolme prosenttia vuosittain. Vuosina 2012-2013 tuki laskee voimakkaammin ja vuonna 2013 tuen kokonaismäärä on 62,93 miljoonaa euroa.

Leikkaukset koskettavat eniten sika- ja siipikarjatiloja

Tukeen tehtävät supistukset pyritään korvaamaan EU:n yleisellä luonnonhaittatuella eli LFA:lla. Sen suuruudesta tai kattavuudesta ei kuitenkaan ole vielä varmuutta.

Suomen ja komission sopimat leikkaukset kohdistuvat etenkin sika- ja siipikarjatiloihin. Komission mukaan nämä alat eivät tarvitse suurta lisätukea, koska molemmilla aloilla on Suomessa ylituotantoa. Varsinkin sianlihan tuotanto on Suomessa noussut EU-jäsenyyden aikana.

141-tuesta neuvottelutulos vuosille 2008-2013 (MMM:n tiedote 27.11.2007)

Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Suomen kansallinen tuki (141-tuki)

Suomen liittymissopimus Euroopan unionin jäseneksi (141-artikla)