Uutinen 13.12.2007

Itä-Suomen EU-toimiston johtaja Railimo: unionista on hyötyä alueiden kehittämistyössä

Itä-Suomen EU-toimiston johtaja Riikka Railimo.

Itä-Suomen maakuntien (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu) yhteisen EU-toimiston johtaja Riikka Railimo on tyytyväinen, että harvaanasutut alueet ja niiden erityisolosuhteet on mainittu Euroopan unionin ajankohtaisessa uudistussopimuksessa. Alueiden erityinen luonne on kirjattu myös sopimukseen Suomen EU-jäsenyydestä.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kohtaavat tulevaisuudessa kenties nykyistäkin voimakkaampina väestön vähenemisen, ikääntymisen, harvan asutuksen ja kylmän ilmaston mukanaan tuomat haasteet. Euroopan unionin yhteinen aluepolitiikka ja erityisesti Euroopan unionin kautta saatava kehittämisrahoitus ovat Railimon mukaan tulevaisuudessakin tärkeitä alueiden kehittämisen välineitä.

Euroopan unionin aluepolitiikka on Railimon mielestä tarpeen jatkossakin, koska unionin jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia alueita, joiden elinolojen kehittämistä, kehittämisen koordinointia, yhteistyötä ja verkostoitumista on unionin tasolla tärkeää kehittää. EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta vuodet 2008 ja 2009 ovat keskeisiä.

Parhaillaan Euroopan komissiossa valmistellaan aluepolitiikan suuntaviivoja vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, ja unionin toiminnan tulevasta rahoituksesta keskustellaan jo vuonna 2009. Itä-Suomelle on luonnollisesti tärkeää, että jatkossakin alueen elinolojen kehittämiseen on tarjolla riittävästi resursseja.

EU:n erillisohjelmista erityistä hyötyä

Euroopan unionista saatava osarahoitus on toimiva elementti alueiden kehittämistyössä: rahoituksella voidaan tukea uusia ideoita ja hankkeita, joilla on pysyvää vaikutusta eri alueiden elinoloihin. Aluepolitiikan rahoituksen lisäksi Euroopan unionin muihin ohjelmiin on Railimon mukaan jatkossakin hyvä panostaa. Euroopan unionilla on ohjelmia muun muassa kulttuuripolitiikan alalla ja tutkimuspolitiikassa.

Näiden Euroopan unionin erillisohjelmien rahoitusvälineistä on hyötyä eri toimijoille. Esimerkiksi tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta voidaan rahoittaa erilaisia korkeakoulujen ja elinkeinoelämän innovatiivisia hankkeita. Ja juuri innovatiivisten hankkeiden kautta voi syntyä esimerkiksi uusia työpaikkoja.

Taloudellinen tuki ei ole kuitenkaan ainoa EU:n ohjelmien kautta saatava hyöty, vaan kansainvälistymisen kautta voi syntyä vaikkapa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia eurooppalaisella tasolla. Railimo toteaa myös, että Itä-Suomella on erityistä potentiaalia suhteessa Venäjään. Naapurimaassamme on runsaasti mahdollisuuksia ja markkinoita suomalaisille yrityksille, mutta myös venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on ollut jatkuvasti kasvussa. Railimo toteaakin, että yksi Itä-Suomen EU-toimiston vuoden 2008 tärkeistä tavoitteista on panostaminen Venäjä-yhteistyön tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Itä-Suomen EU-toimisto vouhkana välissä

Itä-Suomen EU-toimistolla on monipuolinen toimintakenttä:

  • Se kertoo Euroopan unionin tarjoamista mahdollisuuksista maakuntien eri toimijoille,
  • etsii edustamiensa maakuntien yhteisiä EU-intressejä,
  • valvoo Itä-Suomen maakuntien etuja Brysselin päässä,
  • järjestää vierailuja, koulutusta ja räätälöityjä tapaamisia sekä
  • pyrkii edistämään maakuntien toimijoiden kansainvälistymistä.

Tällä hetkellä EU-toimistoa työllistävät muun muassa EU:n aluepolitiikan uusiin, vuoden 2013 jälkeisiin suunnitelmiin reagointi sekä erilaiset maakunnista tulevat toimeksiannot. Toimisto tekee myös laajempia poliittisia katsauksia Euroopan unionin toiminnasta maakuntien käyttöön.

Riikka Railimo kertoo, että Itä-Suomen oman EU-toimiston palvelut on otettu hyvin vastaan. Vuosi 2008 on toimiston kymmenvuotisen taipaleen juhlavuosi. Railimon mukaan tuleva vuosi tuo tullessaan jälleen useita erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja tilaisuuksia, joista on toivottavasti mahdollisimman paljon konkreettista hyötyä kaikille Itä-Suomen maakunnille.

Itä-Suomen EU-toimisto
Euroopan unionin aluepolitiikka
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Pohjois-Savon liitto
Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Teksti: Risto Alatarvas, Etelä-Savon Eurooppatiedotus