Uutinen 14.12.2007

EU:n perusoikeuskirja allekirjoitettiin Strasbourgissa

EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetaan Euroopan kansalaisten oikeudet ja siitä tulee sitova Lissabonin uudistussopimuksen myötä.

 

EU:n perusoikeuskirja allekirjoitettiin Strasbourgissa
12. joulukuuta 2007, päivää ennen kuin jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuivat Lissaboniin allekirjoittamaan uudistussopimuksen.

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on ensimmäistä kertaa koottu unionin kansalaisten ja kaikkien EU:n alueella asuvien henkilöiden kansalais-, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Perusoikeuskirja täydentää muita kansainvälisiä asiakirjoja, kuten Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Perusoikeuskirja vahvistaa EU:n sitoutumista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseen. Lissabonin sopimuksen myötä perusoikeuskirja tulee oikeudellisesti sitovaksi. Näin Euroopan kansalaiset voivat todella perätä oikeuksiaan EU:n tuomioistuimessa Luxemburgissa.

Parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering, Portugalin pääministeri José Socrates ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso allekirjoittivat EU:n perusoikeuskirjan Strasbourgissa 12. joulukuuta 2007, päivää ennen kuin jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuivat Lissaboniin allekirjoittamaan uudistussopimuksen.

Euroopan parlamentti antoi marraskuun 2007 täysistunnossa hyväksyntänsä EU:n perusoikeuskirjalle. Parlamentin jäsenistä 534 äänesti puolesta, 85 vastaan ja 21 tyhjää. Parlamentti vetosi painokkaasti Puolaan ja Britanniaan, jotta "ne tekisivät kaikkensa sen eteen, että perusoikeuskirjan rajoituksettomasta soveltamisesta päästäisiin vielä yksimielisyyteen". Iso-Britannia ja Puola jättäytyivät kuitenkin pois nyt allekirjoitetusta EU:n perusoikeuskirjasta erityisjärjestelyin.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote IP/07/1916
Euroopan parlamentin lehdistötiedote
Perusoikeudet Euroopan unionissa