Uutinen 18.12.2007

Tunnelmia Brysselin huippukokouksesta

Etelä-Savon aluetiedottaja Risto Alatarvas työskenteli kiertävänä tiedottajana Suomen EU-edustustossa Brysselissä ja pääsi seuraamaan Brysselin huippukokousta aitiopaikalta.

 

Portugalin pääministeri Socrates toimittajien ympäröimänä. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Kokouspaikkana oli Justus Lipsius -rakennus. Sisään päästäkseen täytyi esittää etukäteen anottu kulkulupa. Toimittajien keltaisella kulkuluvalla pääsi vapaasti lehdistökeskukseen, Suomelle varattuun lehdistötilaisuussaliin sekä lehdistöravintolaan. Muut rakennuksen osat oli varattu kokoukseen osallistuvien valtuuskuntien käyttöön.

Huippukokoukseen oli rekisteröitynyt eli akkreditoitunut yhteensä noin 1600 toimittajaa eri EU-jäsenmaista, mutta myös unionin ulkopuolisista maista. Justus Lipsiuksessa on heti turvatarkastuspisteiden jälkeen iso katettu sisäpiha, johon oli kokousta varten rakennettu toimittajille työtila, jossa heillä oli mahdollisuus käyttää puhelinta ja faksia, kytkeä oma kannettava tietokoneensa internetiin ja käyttää tulostinta. Lehdistökeskuksessa oli päivän aikana kovasti vilinää ja siellä saattoi kuulla puheensorinaa ja arvioita kokouksen etenemisestä lukuisilla eri kielillä. Lehdistö odotti juttujen kirjoittamisen ohella aikataulutietoja järjestettävistä kansallisista lehdistötilaisuuksista, joissa valtioiden ja hallitusten päämiehet kertoisivat kokouksessa saavutettavista tuloksista.

Presidentti Halonen ja pääministeri Vanhanen keskustelemassa Iso-Britannian pääministeri Gordon Brownin kanssa. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Suomen lehdistötilaisuus alkoi heti kokouksen päätyttyä noin kello 16. Tasavallan presidentti Tarja Halonen, pääministeri Matti Vanhanen sekä ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva kertoivat kokouksen saavuttamista tuloksista ja vastasivat suomalaisten toimittajien kysymyksiin. Suomen kannalta tärkeä uutinen oli muun muassa Jorma Ollilan varapuheenjohtajuus EU:n mietintäryhmässä, joka aloittaa työnsä vuonna 2008. Mietintäryhmän puheenjohtajaksi valittiin Espanjan entinen pääministeri Felipe Gonzales ja varapuheenjohtajaksi valittiin Ollilan lisäksi Latvian entinen presidentti Vaira Vike-Freiberga.

Suomen näkökulmasta oli tärkeää myös, että EU:n jäsenmaiden johtajat saavuttivat yhteisymmärryksen unionille laadittavasta Itämeristrategiasta, jonka avulla pyritään vastaamaan meille tärkeän merialueen kohtaamiin ympäristöhaasteisiin. Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden toimintapolitiikan välineet ovat olennainen osa tulevaa strategiaa.

Euroopan johtajat jakoivat yhteisen huolen Kosovon tilanteesta ja totesivat yhdessä, että Euroopan unioni on valmis toimimaan monin tavoin suunnannäyttäjänä vakauden lujittamisessa alueella. Suomella on tällä hetkellä 400 sotilasta KFOR-operaatiossa Kosovossa ja ulkoministeri Kanerva totesi, että määrää on varauduttu tarvittaessa lisäämään 50 sotilaalla. Suomi on valmis myös tarvittaessa lähettämään noin 50 asiantuntijaa mahdolliseen siviilihallinnon yhteisoperaatioon. Eurooppalaisten kannalta on tärkeää, että kaikki unionin jäsenvaltiot haluavat olla mukana Balkanin alueen kehittämisessä.

Kaiken kaikkiaan huippukokous eteni sujuvasti aikataulussaan. Jäsenvaltioiden johtajat linjasivat unionin tulevaisuuden politiikkaa ja tavoitteita, joiden eteen tehtävä yhteistyö jatkuu eri kokoonpanoissa. Ulkoministeri Kanerva totesikin osuvasti ulkoministerien työn jatkuvan heti vuoden 2008 alusta "arkivaatteissa ja nimimerkillä Tositarkoituksella". Seuraava huippukokous järjestetään Slovenian EU-puheenjohtajakaudella maaliskuussa 2008.

Teksti: Etelä-Savon aluetiedottaja Risto Alatarvas, joka työskenteli kiertävänä tiedottajana Suomen EU-edustustossa Brysselissä 14.11.-20.12.2007.

Lisätietoja:

Puheenjohtajan päätelmät

Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 348/2007: Riippumaton mietintäryhmä pohtimaan EU:n tulevaisuutta