Uutinen 20.12.2007

Lissabonin sopimus allekirjoitettiin

Sopimuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa EU:n päätöksentekoa ja sen on määrä tulla voimaan vuonna 2009.

 

(kuva: www.eu2007.pt)

EU:n johtajat allekirjoittivat EU:n uudistussopimuksen eli Lissabonin sopimuksen torstaina 13. joulukuuta 2007. Sopimus on vielä hyväksyttävä jokaisessa jäsenvaltiossa maiden omien perustuslaillisten säännösten mukaisesti. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan vuonna 2009.

Sopimuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää unionin päätöksentekoa. Sopimuksella muutetaan unionin toimielinten rooleja, tehtäviä ja kokoonpanoja vastaamaan laajentuneen unionin tarpeita.

Sopimuksen tuomia muutoksia ovat muun muassa:

  • Neuvoston määräenemmistöllä tekemien päätösten määrä lisääntyy
  • Eurooppa-neuvosto muuttuu viralliseksi toimielimeksi ja se saa puheenjohtajan eli presidentin, joka valitaan tehtävään kahdeksi ja puoleksi vuodeksi kerrallaan
  • EU saa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan eli "ulkoministerin"
  • Euroopan parlamentin paikkamäärä vähenee (Suomelle 13 edustajaa)
  • Komission koko pienenee vuodesta 2014
  • EU:sta tulee oikeushenkilö
  • EU:n perusoikeuskirjasta tulee oikeudellisesti sitova (uutinen 13.12.2007)
  • Kansalaisaloite, jonka tekemiseen vaaditaan vähintään miljoonan, eri jäsenvaltioita edustavan kansalaisen allekirjoitus.

Nyt allekirjoitetusta Lissabonin sopimuksesta ja sen myötä muuttuvista vanhoista EU:n perussopimuksista on tarkoitus kirjoittaa niin sanottu konsolidoitu sopimus, eli lukuversio. Siihen poimitaan eri sopimusten voimassaolevat artiklat yhtenäiseksi tekstiksi. Suomenkielinen konsolidoitu sopimus valmistuu keväällä 2008.

Lisätietoja Lissabonin sopimuksesta:

Lissabonin sopimus

Lisäasiakirjoja (EU:n neuvoston tietokanta)

Euroopan unionin perussopimusten uudistaminen (Eurooppatiedotuksen tietosivu)

Lissabonin sopimus (Eurooppatiedotuksen tietopaketti)