Uutinen 28.12.2007

Uusia maita Schengen-sopimuksen piiriin

Schengenin sopimus otetaan käyttöön 21.12. yhdeksässä uudessa maassa. Vuodesta 2004 EU:n jäseninä olleet Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovenia, Slovakia, Unkari ja Malta liittyvät alueeseen, jonka sisärajoilta on poistettu säännölliset tarkastukset.

Matkustaminen esimerkiksi Suomesta Viroon nopeutuu, kun passintarkastukset satamissa ja lentokentillä poistuvat.
Kuva: Euroopan parlamentti

Uusissa Schengen-maissa sisärajatarkastukset poistuvat maa- ja laivaliikenteen osalta 21. päivänä joulukuuta ja lentoliikenteessä säännöstöä aletaan soveltaa 30.3.2008 alkaen. Samalla uusien Schengen-maiden poliisi-, tulli- ja rajaviranomaisten yhteistyötä lisätään.

Kyseisten yhdeksän maan valmistelut jäsenyyden vaatimuksiin alkoivat jo 10 vuotta sitten, maiden EU-jäsenyysneuvotteluiden alkaessa. Suomen puheenjohtajuuskaudella sovittiin uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, joka mahdollistaa uusien jäsenmaiden liittymisen. Lisäksi maiden valmiudet liittyä Schengeniin tarkastettiin pääosin suomalaisten asiantuntijoiden johdolla vuosina 2006 ja 2007.

Schengenin sopimus helpottaa liikkumista

Kansalaisten kannalta Schengenin sopimuksen merkittävin vaikutus on, että passia ei tarvitse esittää Schengen-maiden välisillä rajoilla. Schengen-alueella matkustavien tulee kuitenkin pitää mukanaan matkustusasiakirjaa (passia tai henkilökorttia) ja varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa viranomaisille.

Taustaa

Viisi perustajavaltiota sopivat vuonna 1986 Luxemburgin Schengenissä poistavansa kansalaistensa vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet valtioidensa väliltä. Vuonna 1990 nämä valtiot allekirjoittivat Schengenin yleissopimuksen joka voimaan tullessaan vuonna 1995 poisti sisärajatarkastukset allekirjoittajamaiden väliltä. Amsterdamin huippukokouksessa 1997 Schengen-järjestelmä liitettiin osaksi EU:a. Pohjoismaat olivat jo vuonna 1954 sopineet vastaavasta järjestelmästä keskenään. Pohjoismainen passiunioni voitiin Schengenin puitteissa säilyttää sellaisenaan kun Pohjoismaat liittyivät Schengeniin yhtä aikaa 25.3.2001. Vapaan liikkumisen turvallisuuden takaamiseksi, rikollisuuden ehkäisemiseksi ja viranomaisyhteistyön helpottamiseksi perustettiin Schengenin tietojärjestelmä (SIS), jonka avulla Schengen-valtioiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään.

Niin kutsutun Schengenin säännöstön muodostavat siis Schengenin sopimus, – yleissopimus ja niiden pohjalta annetut säännöt, sekä asiaan liittyvät muut sopimukset. Nykyisistä EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Iso-Britania, Irlanti, Bulgaria, Romania ja Kypros. Iso-Britania ja Irlanti soveltavat säännöstöä vain osittain muun muassa viranomaisyhteistyön osalta. Kypros alkanee soveltaa Schengeniä täysimääräisesti vuonna 2009. Norja ja Islanti eivät ole EU-maita, mutta ne ovat tehneet liitännäissopimuksen, jonka perusteella näihin maihin voi matkustaa samalla tavoin kuin EU:n alueelle. Myös Sveitsin jäsenyyden on määrä toteutua vuoden 2008 aikana.

Lisätietoja:

Schengen-alue laajenee 21.joulukuuta (Ulkoministeriön verkkosivut)

Liikkuminen EU/ Schengen-alueella (Ulkoministeriön verkkosivut)

Schengen-alue laajenee yhdeksällä uudella maalla (Sisäministeriön verkkosivut)

Schengen-alue/ EU (Euroopan Komission verkkosivut)

Schengenin säännöstö (Valtioneuvoston verkkosivut)