Uutinen 2.1.2008

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 2008

Avustusten tavoitteena on EU-tietouden lisääminen Suomessa. Kuva: Euroopan komissio

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Avustuksiin on vuonna 2008 käytettävissä 245 000 euroa. Tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisenä painopisteinä vuonna 2008 ovat EU:n ilmasto- ja energiapolitiiikka, Lissabonin sopimus osana Euroopan unionin toimintaa ja päätöksentekoa sekä Euroopan parlamentti ja vuoden 2009 vaalit.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, kirjaamo, PL 176, 00161 Helsinki) viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2008 virka-ajan päättymiseen mennessä. Muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakulomake sekä yksityiskohtaisemmat hakuohjeet löytyvät ministeriön verkkosivuilta http://formin.finland.fi tai www.eurooppatiedotus.fi. Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella numerosta 09 160 56064.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 2007

Ulkoasiainministeriö

Hakuohje 2008

Hakukaavake 2008

Hankesuunnitelma 2008