Uutinen 10.1.2008

EU:n vetovastuu siirtyi Slovenialle

Euroopan unionin puheenjohtajuus siirtyi Portugalin puolivuotiskauden päätyttyä 1. tammikuuta Slovenialle. Slovenia on vuonna 2004 unioniin liittyneistä maista ensimmäinen, joka saa puheenjohtajuuden hoitaakseen.

EU:n vetovastuu siirtyi Portugalilta Slovenialle
Kuva: Slovenian EU-puheenjohtajuussivusto

Tammikuussa 2007 EU:n neuvoston kolme peräkkäistä puheenjohtajavaltiota (Saksa, Portugali ja Slovenia) laativat ensimmäistä kertaa yhteisen toimintaohjelman puolentoista vuoden ajaksi. Päätavoitteet ovat yhteisiä. Puheenjohtajakolmikosta kukin tekee kuitenkin vetovuorollaan omat linjanvetonsa näiden päätavoitteiden puitteissa.

Slovenia on asettanut puoli vuotta kestävälle puheenjohtajuuskaudelleen viisi päätavoitetta:

Slovenian EU-puheenjohtajuuskauden logo
Kuva: Euroopan komissio
  1. EU:n tulevaisuus ja Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano

13. joulukuuta 2007 allekirjoitettu Lissabonin sopimus on tarkoitus saada ratifioitua kaikissa jäsenmaissa ennen seuraavia Euroopan Parlamentin vaaleja vuonna 2009. Slovenia aikoo ratifioida sopimuksen heti puheenjohtajuuskautensa alussa esimerkkinä muille jäsenmaille.

  1. Lissabonin strategian toisen vaiheen käynnistys

Lissabonissa vuoden 2000 maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, että "vuonna 2010 EU on maailman kilpailukykyisin tietoon ja osaamiseen perustuva talousalue". Tämän niin kutsutun Lissabonin strategian puolivälitarkastuksessa vuonna 2005, sitä uudistettiin keskittymään kasvun ja työllisyyden edistämiseen. Strategian toisen kolmivuotisjakson linjaukset vahvistetaan kevään 2008 Eurooppa-neuvostossa ja niiden pohjalta jäsenmaat laativat uudet kansalliset Lissabon-uudistusohjelmansa.

  1. EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan edistäminen

Maaliskuussa 2007 Eurooppa-neuvosto sääti unionin yhteiselle ilmasto- ja energiapolitiikalle päätavoitteet. Slovenia tulee aloittamaan neuvottelut, näiden tavoitteiden pohjalta Euroopan komission valmisteleman, ilmasto- ja energiapaketin eteenpäin viemiseksi. Paketin sisällöstä on tarkoitus päästä sopimukseen vuoden 2008 loppuun tai viimeistään vuoden 2009 alkuun mennessä. Aikainen sopimus olisi EU:lle hyödyllinen sen istuessa neuvottelupöytään YK:n ilmastokonferenssissa joulukuussa 2009.

  1. Länsi-Balkanin alueen tasapaisen kehityksen edistäminen

Länsi-Balkanin alueen vakaus on erittäin tärkeä koko EU:n turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Slovenia tulee työskentelemään alueen vakauden lujittamiseksi. EU:n tulee erityisesti ottaa johtava rooli Kosovon alueen tulevaisuuden ratkaisussa ja ratkaisun käytännön järjestelyissä, siten että koko Balkanin alueen vakautta ja turvallisuutta voidaan vahvistaa.

  1. Kulttuurien, uskontojen ja traditioiden välisen vuoropuhelun edistäminen EU:n kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna 2008

Puheenjohtajamaana Slovenia pyrkii lisäämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua erityisesti Länsi-Balkanin alueella. Slovenian aloitteesta tullaan myös perustamaan Piranin kaupunkiin uusi Euro-Välimeri Yliopisto osana Euro-Välimeri kumppanuushanketta.

Lisätietoja:

Saksan, Portugalin ja Slovenian yhteinen toimintaohjelma (englanniksi)

Slovenian puheenjohtajakauden verkkosivut (englanniksi, ranskaksi ja sloveniaksi)