Uutinen 12.2.2008

EU:n kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi

Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin kulttuurienvälisen vuoropuhelun hyödyllisyyttä ja välttämättömyyttä päivittäisessä elämässä kaikkien EU-kansalaisten ja Euroopan unionin alueella asuvien, erityisesti nuorten, parissa. Tavoitteena on myös kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta, joka perustuu EU:n yhteisiin arvoihin.

EU:n kulttuurienvälisen teemavuoden logo
Kuva: Euroopan yhteisöt

Virallisesti kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi avattiin EU:n puheenjohtajamaan Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa vuoden alussa. Suomessa teemavuosi käynnistyy 1. helmikuuta ja sitä koordinoi Valtion taidemuseo. Kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistetään 122 000 eurolla, josta puolet on kansallista rahoitusta. Valtion taidemuseon erityisasiantuntija Ulla Nybergin mukaan johtoajatus teemavuodelle on aktiivinen eurooppalainen kansalaisuus.

Kaikki voivat osallistua EU:n teemavuoteen 2008

EU:n kultturien välisen vuoropuhelun teemavuosi on unionin, sen jäsenmaiden ja kansalaisjärjestöjen yhteinen hanke. Sen keskeisiä ajatuksia ovat keskinäinen ymmärrys ja rinnakkaiselo, kulttuurin moninaisuus sekä Eurooppaan kuulumisen tunne. Teemavuoteen voi ottaa osaa monin eri tavoin. Teeman voi esimerkiksi ottaa osaksi oman yhteisön toimintaa osallistumalla vuoropuheluun ja kokemusten vaihtoon tai järjestämällä tapahtumia asuinseuduillaan ja osallistumalla teemavuoden aikana järjestettäviin tapahtumiin.

Suomessa tullaan teemavuoden aikana järjestämään verkostohankkeita, joissa on mukana eri aihepiirejä edustavia järjestöjä ja yhteisöjä. Hankkeet toteutetaan muun muassa taiteilijavierailuina ja taidetyöpajoina niin päiväkodeissa kuin kouluissa, elävänä kirjastona, seminaareina sekä erilaisina kampanjoina ja kilpailuina. Erityisesti nuorten tavoittamiseksi järjestetään tiedotuskampanja, johon kuuluvat teemavuoden lähettiläät ja "Cultures on my Street" -kilpailu.

Nuori Kulttuuri –postikorttikilpailun teemana on kulttuurinen monimuotoisuus. Postikorttien tulisi käsitellä erilaisia kulttuurisia identiteettejä ja eurooppalaisuutta, ja niiden ilmenemistä arjessa. Postikorttikilpailu on avoinna huhtikuun loppuun asti.

Lisäksi järjestetään muun muassa suomenkielinen novellikilpailu ”Mikä ihmeen uussuomalainen?”.  Novellikilpailu on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole aikaisemmin julkaisseet kaunokirjallista teosta. Kilpailulla etsitään monikulttuurisessa ympäristössä eläviä ja erityisesti maahanmuuttajataustaisia kirjoittajia. Aihe on vapaa ja kilpailuun voi ottaa osaa kesäkuun loppuun asti. Parhaat novellit julkaistaan antologiana tammikuussa 2009.

Lisätietoja teemavuodesta:

Teemavuoden suomalaiset verkkosivut

Valtion taidemuseon verkkosivut

Teemavuoden virallisilta verkkosivuilta

Lisätietoa novellikilpailusta  ja postikorttikilpailusta.