Uutinen 20.2.2008

EU päätti oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovon käynnistämisestä

Tiedote 53/2008
18.2.2008

Euroopan unionin neuvosto päätti 15. helmikuuta Kosovon oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovon käynnistämisestä. Operaatiossa YK:n väliaikaishallinnon Unmikin tietyt tehtävät siirtyvät EU:lle 120 päivän siirtymäajan kuluttua. Siihen asti Unmikilla on täysimääräinen vastuu. Kosovo toivotti 17. helmikuuta antamansa itsenäisyysjulistuksen yhteydessä EU:n operaation tervetulleeksi.

EULEX Kosovo on Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alainen siviilikriisinhallintaoperaatio. Siitä tulee EU:n – ja samalla Suomen – tähän asti suurin siviilikriisinhallintaoperaatio.

EULEX Kosovon vahvuus on noin 1900 kansainvälistä poliisia, rajavalvonta-asiantuntijaa, oikeusalan asiantuntijaa, kuten tuomareita, syyttäjiä ja vankeinhoidon asiantuntijoita, sekä tulliasiantuntijaa. Tämän lisäksi operaatioon palkataan noin 1 100 paikallista työntekijää. Operaatiolla on myös ylimääräinen noin 300 kansainvälisen poliisin ja rajavalvonta-asiantuntijan reservi, joka voidaan lähettää tukemaan tarvittaessa.

Operaatio pyrkii auttamaan Kosovon viranomaisia kansainvälisten standardien mukaisen, itsenäisen ja monietnisen poliisi-, oikeus-, rajavalvonta- sekä tullijärjestelmän luomisessa. Pyrkimyksenä on vahvistaa tarkkailun, ohjauksen ja neuvonnan kautta Kosovon viranomaisten valmiuksia vastata itse omien instituutioidensa toiminnasta.

Toisin kuin EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioilla yleensä, Kosovon operaatiolla on myös rajoitettuja toimeenpanevia valtuuksia. EULEX Kosovo -operaatio sijaistaa tarvittaessa Kosovon viranomaisia tietyissä poliisitoimen, tuomari- ja syyttäjätoiminnan, vankeinhoidon, rajavalvonnan ja tullitoiminnan tehtävissä.

Operaation rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä ja noin puolet asiantuntijoista on valittu. Heidän joukossaan on 44 suomalaista. Rekrytointien päätyttyä ja operaation käynnistyessä on suomalaisasiantuntijoiden kokonaismääräksi arvioitu 60-70. EU valitsee tehtäväkohtaisesti asiantuntijat eri tehtäviin jäsenmaiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden asettamista ehdokkaista. Tehtävästä riippuen operaatioon valitut henkilöt siirtyvät Kosovoon viitenä eri ajankohtana operaatiota ennen, sen käynnistyessä tai sen käynnistymisen jälkeen.

Lisätietoja EU:n toimista Kosovosta löytyy englanniksi verkkosivulta: http://www.eupt-kosovo.eu/new/home/eng/080216_EU_in_Kosovo_Global.pdf

Lisätietoja: yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, ulkoasiainministeriö, puh. 09 1605 5357, ja neuvotteleva virkamies Esa Vanonen, sisäasiainministeriö, puh. 09 1604 2347