Uutinen 20.2.2008

Postinjakelu avoimeksi kilpailulle EU:ssa – Suomelle ei suuria muutoksia

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuun lopussa komission ehdotuksen direktiiviksi postitoiminnan vapauttamisesta kilpailulle. Nyt hyväksytty lainsäädäntöehdotus avaa kaikki postipalvelut kilpailulle unionin sisällä vuoteen 2011 mennessä. Vuoden 2004 jälkeen EU:iin liittyneet jäsenmaat sekä Kypros ja Luxemburg saivat kuitenkin kahden vuoden lisäajan, niiden pitää avata postipalvelunsa kilpailulle viimeistään vuonna 2013

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuun lopussa komission ehdotuksen direktiiviksi postitoiminnan vapauttamisesta kilpailulle. Nyt hyväksytty lainsäädäntöehdotus avaa kaikki postipalvelut kilpailulle unionin sisällä vuoteen 2011 mennessä. Vuoden 2004 jälkeen EU:iin liittyneet jäsenmaat sekä Kypros ja Luxemburg saivat kuitenkin kahden vuoden lisäajan, niiden pitää avata postipalvelunsa kilpailulle viimeistään vuonna 2013.

Uusi direktiivi ei näillä näkymin tuo muutosta Suomen postilainsäädäntöön. Suomessa postipalvelut avattiin lainsäädännöllisesti kilpailulle jo vuonna 1994. Myös Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa postipalvelut ovat jo nyt avoinna kilpailulle. Myös kaikkien yli 50 grammaa painavien postilähetysten jakelu on ollut kilpailulle avointa EU:n sisällä vuodesta 2006 lähtien. Kilpailulla halutaan tehostaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta ja tarjota kuluttajille valinnanmahdollisuuksia. Vapaa kilpailu ei välttämättä merkitse postipalvelujen siirtymistä yksityisen sektorin piiriin, vaan postin voi edellen jakaa valtio-omisteinen yhtiö. Suomessa postipalveluja tarjoaa tällä hetkellä vain Itella Oyj.

Uusi direktiivi turvaa viisipäiväisen postinjakelun kaikkialla EU:ssa jatkossakin. Direktiiviin on myös kirjattu jäsenvaltioiden oikeus rahoittaa yleispalvelun mukaiset postipalvelut julkisista varoista. Lisäksi direktiivi antaa jäsenvaltioille oikeuden vaatia kaikilta postialan toimijoilta kansallisella tasolla sovittujen työehtosopimusten ja sosiaaliturvajärjestelyjen noudattamista.

Kansalaisten palvelut säilynevät ennallaan Suomessa

Euroopan parlamentin jäsen Piia-Noora Kauppi (kok/EPP-ED) kommentoi Eurooppatiedotukselle tuoretta direktiiviä. Kaupin mukaan direktiivin teksti on sen verran väljä, että siitä on mahdollista tehdä kansallisesti järkeviä tulkintoja. Lähtökohtana on se, että kansalaisten kannalta palvelut säilyvät ennallaan koko maassa. Kaupallisille postioperaattoreille voidaan asettaa maksuvelvoite jos ne eivät jaa postia haja-asutusalueilla. Toisaalta Kauppi muistuttaa, että tulevaisuudessa pitää miettiä mikä on järkevää: esimerkiksi kerrostaloissa posti voitaisiin jakaa alakerran yhteislokerikkoon.

Neuvotteleva virkamies Tuula Broman Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpalveluyksiköstä kertoo postipalvelujen todennäköisesti säilyvän samanhintaisina koko maassa myös tulevaisuudessa: "Direktiivi sallii edelleen yhtenäishinnoittelun koko maassa. Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että yleistarjoajan edellytykset vastata yleispalveluvelvoitteen kattavuudesta turvataan. Nykyisen postipalvelulain mukaan yleispalvelun tarjoajan perimien hintojen tulee olla mm. kohtuullisia ja tasapuolisia ja kotimaan tavallinen kirjelähetys on hinnoiteltava yhtenäisesti koko maassa. Tätä ei ole tarpeen muuttaa, joten harvaan asutuilla seuduilla kirjelähetykset maksaisivat saman kuin muualla maassa."

Lisätietoja:

Euroopan parlamentti
Euroopan komissio, sisämarkkinat (englanniksi):
Liikenne- ja viestintäministeriö

Satu Karonen
Pirkanmaan Eurooppatiedotus