Uutinen 6.3.2008

EU:n mittavin siviilikriisinhallinnan operaatio käynnistyy Kosovossa

Oikeusvaltio-operaatio EULEX vahvistaa Kosovoa oikeusvaltiona.

Kosovon julistauduttua itsenäiseksi Euroopan unioni teki 16.2.2008 päätöksen oikeusvaltio-operaatio EULEX Kosovon käynnistämisestä. Operaation myötä YK:n väliaikaishallinnon UNMIKin tietyt tehtävät siirtyvät EU:lle 120 päivän siirtymäajan jälkeen. EULEX Kosovosta tulee EU:n ja myös Suomen tähän asti mittavin siviilikriisinhallintaoperaatio. EU-henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 1900. Operaatio korostaa koko Länsi-Balkanin alueen vakaan kehityksen merkitystä Euroopan unionille.

Vuosina 1996-1999 käydyn sodan jälkeen Serbiaan kuuluneen Kosovon siviilihallinnosta on vastannut YK:n väliaikaishallinto UNMIK. UNMIKin tehtäväksi Kosovossa annettiin demokraattisen itsehallinnon perustaminen tavalla, joka mahdollistaisi kaikkien kosovolaisten rauhanomaisen ja normaalin elämän.

Väliaikaishallinnon tehtävät on jaettu YK:n, Etyj:n ja EU:n kesken siten, että YK on vastannut poliisi- ja oikeusasioiden sekä siviilihallinnon kehittämisestä, Etyj Kosovon instituutioiden vahvistamisesta ja EU puolestaan alueen jälleenrakentamisesta sekä taloudellista kehityksestä. Siviilihallinnon osalta tehtäviä on asteittain siirretty myös Kosovon omien instituutioiden hoidettavaksi. Rauhan takaamisesta huolehtii Nato-johtoinen KFOR-operaatio, jossa suomalaisiakin rauhanturvaajia on mukana noin 400.

Operaatio vahvistaa Kosovoa oikeusvaltiona

Operaatiossa tähän saakka UNMIKille suoraan kuuluneita tehtäviä siirretään 120 päivän kuluessa EU:lle. Nimensä mukaisesti operaation tavoitteena on vahvistaa Kosovoa oikeusvaltiona. Etusijalla on asetettu toimet vähemmistöjen suojelemiseksi sekä korruption ja kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Operaatio tulee avustamaan Kosovon viranomaisia kansainvälisten standardien mukaisen, itsenäisen ja monietnisen poliisi-, oikeus-, rajavalvonta- sekä tullijärjestelmien luomisessa. Perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa Kosovon viranomaisten valmiuksia vastata itse omien instituutioidensa toiminnasta. Operaatio toteutetaankin läheisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa heitä ohjaten ja neuvoen.

Muista EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioista poiketen Kosovon operaatiolla on myös rajoitettuja toimeenpanevia valtuuksia. Operaatiolla on tarvittaessa mahdollisuus sijaistaa Kosovon viranomaisia tietyissä poliisitoimen, tuomari- ja syyttäjätoiminnan, vankeinhoidon, rajavalvonnan ja tullitoiminnan tehtävissä.

Mukana myös suomalaisasiantuntijoita

EULEX Kosovo on unionin tähän mennessä mittavin siviilikriisinhallinnan operaatio. Sen vahvuus tulee olemaan noin 1900 kansainvälistä poliisia, rajavalvonta- ja tulliasiantuntijaa sekä oikeusalan asiantuntijaa, kuten tuomareita, syyttäjiä ja vankeinhoidon asiantuntijoita. Tämän lisäksi operaatioon palkataan noin 1 100 paikallista työntekijää. Tarvittaessa käyttöön voidaan myös ottaa operaatiolle varattu, noin 300 kansainvälisen poliisin ja rajavalvonta-asiantuntijan reservi.

Operaation ollessa toimintavalmiudessa on suomalaisasiantuntijoita arvioitu olevan mukana 60-85. Pääosa suomalaisista tulee olemaan poliisi- ja oikeushallinnon asiantuntijoita. Suomessa kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin lähetettävien asiantuntijoiden rekrytoinnista vastaa sisäasiainministeriö, jonka ehdottamista asiantuntijoista EU tekee lopulliset valinnat.

Operaation johtoon on nimitetty ranskalainen Yves de Kermabon, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa EU:n nopean toiminnan joukkojen sekä Naton KFOR-joukkojen johdossa. Poliittisilla osa-alueilla operaatiojohtajaa tukee EU:n Kosovon erityisedustajaksi vastikään nimitetty hollantilainen Pieter Feith, jonka tehtävänä on myös varmistaa EU-toimien koordinaatio alueella.  Operaation poliittisesta hallinnasta ja strategisesta ohjauksesta vastaa EU:n poliittinen ja turvallisuuskomitea.

Operaation käynnistyttyä Euroopan unioni ottaa kansainvälisen läsnäolon johtoroolin Kosovossa toimien kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kosovolaisten sekä muiden alueella toimivien kansainvälisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. EU:n kokonaisvaltaisena tavoitteena Länsi-Balkanilla on alueellisen integraation edistäminen sekä alueen valtioiden EU-jäsenyysnäkymien vahvistaminen.

Teksti: Aluetiedottaja Heli Pietilä, Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotus

Lisätietoja:

Ulkoasiainministeriön lehdistötiedote

Euroopan unionin neuvoston tiedotteita (englanniksi)

Euroopan unionin neuvoston Kosovo-sivusto (englanniksi)

Siviilikriisinhallinta (ulkoasiainministeriön verkkosivut)