Uutinen 6.3.2008

Komissio antoi virallisen päätöksen 141-tuesta

Euroopan yhteisöjen komissio antoi 27.2. Etelä-Suomen kansallisia tukia koskevan päätöksen. Päätös vastaa marraskuun lopulla maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan ja komissaari Mariann Fischer Boelin välillä saavutettua poliittista neuvottelutulosta.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on tyytyväinen päätöksen nopeaan läpimenoon (Kuva: Lehtikuva Oy/ Valtioneuvoston kanslia)

"Olen erittäin iloinen siitä, että päätös on saatu. Kuuden vuoden sopimus antaa varmuutta Etelä-Suomen maataloudelle tuleville vuosille. Olen erittäin tyytyväinen myös komissaari Mariann Fischer Boelin ja komission virkamiesten kanssa käytyjen neuvottelujen henkeen ja siihen, että virallinen päätös valmistui näin nopeasti poliittisen sopimuksen jälkeen. Meidän tarpeemme ymmärrettiin komissiossa hyvin", totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila päätöksestä.

Komission päätöksen perusteella tulotukea voidaan maksaa kotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille. Uusina tukimuotoina otetaan vuodesta 2008 lähtien käyttöön kotieläintilan hehtaarituki sekä Etelä-Suomen erikoiskasvituki, jota maksetaan avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan viljelyalan perusteella. 141-tulotukien yhteismäärä vuonna 2008 on enintään 93,9 miljoonaa euroa. Tuen kokonaismäärä on tukikaudella asteittain aleneva, ja se on vuonna 2013 yhteensä 62,93 miljoonaa euroa. Komission päätökseen on kirjattu luonnonhaittakorvausjärjestelmän (LFA) uudistuksen yhteydessä noudatettava menettely. LFA:n mahdollinen korottaminen alentaisi korotuksesta hyötyvien tuotteiden artiklan 141 perusteella maksettavaa tukea korotusta vastaavasti.

Hyväksytty 141-ratkaisu muuttaa Etelä-Suomen kansallisten tukien rakennetta ja tukimuotoja. Osa kotieläintalouden tuista maksetaan vuodesta 2008 lähtien kotieläintilan hehtaaritukena. Sika- ja siipikarjatalouden tuet maksetaan vielä vuonna 2008 tuotantosidonnaisina, mutta vuodesta 2009 alkaen tuotannosta irrotettuna tilakohtaisena tukena, joka pääsääntöisesti perustuu tilan vuoden 2007 tuotantomäärään. Muut 141-tulotuet maksetaan koko tukikauden ajan tuotantosidonnaisena tukena.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.2.2008
Etelä-Suomen kansallinen tuki (141-tuki) (Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut)
Kansalliset tuet (Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut)

EU:n toiminta: maatalous
Euroopan komissio: maatalous ja maaseudun kehittäminen