Uutinen 7.3.2008

Ministerit valmistelevat maaliskuun Eurooppa-neuvostoa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 68/2008
7.3.2008

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 10. maaliskuuta. Kokouksen pääaihe on maaliskuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Suomesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Ilkka Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Puheenjohtajamaa Slovenia esittelee 13. ja 14. maaliskuuta Brysselissä järjestettävän Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksen, johon jäsenmailla on mahdollisuus esittää kommentteja. Kevätkokouksen asialistalla on ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian seuraavaan kolmivuotiskauteen liittyviä aiheita.

Suomi pitää Lissabonin strategian nykyisiä painopisteitä perusteltuina. Painopisteet tulisi pitää ennallaan tulevalla kolmevuotiskaudella ja viedä loppuun jo sovitut uudistukset.

Suomi korostaa, että ilmasto- ja energia-asiat tulisi jatkossa integroida vahvasti Lissabonin strategiaan. Erityisen tärkeää olisi päästä sopimukseen maailmanlaajuisesta ja kokonaisvaltaisesta ilmastosopimuksesta ja saada ilmasto- ja energiapaketin käsittely päätökseen viimeistään vuoden 2009 alussa. Ilmasto- ja energiapakettiin sisältyvän päästökauppajärjestelmän uudistamisessa on tärkeää taata kansainvälisessä kilpailussa toimivan energiaintensiivisen teollisuuden toimintaedellytykset.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana esittelee ministereille raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista kansainväliseen turvallisuuteen.

Ministerit keskustelevat lounaalla Länsi-Balkanin tilanteesta. Esille noussee tilanne Serbiassa ja Kosovossa 17. helmikuuta annetun Kosovon itsenäisyysjulistuksen jälkeen.

Esillä on myös Iranin poliittinen tilanne. YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman, jolla tiukennetaan Irania vastaan kohdistettuja pakotteita. Lähi-itää koskeva keskustelu painottuu Gazan huolestuttavaan tilanteeseen ja humanitaarisen avun perillemenon turvaamiseen. Ministerit luovat katsauksen Zimbabwen poliittiseen tilanteeseen maaliskuun lopussa pidettävien vaalien valossa. Myös Georgian tilanne on asialistalla.

Kauppaministerit keskustelevat Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvottelutilanteesta. Keskeiset neuvotteluosapuolet ovat sitoutuneet neuvottelujen päättämiseen tämän vuoden aikana. Erityisesti maatalousasioissa ja teollisuustuotteiden markkinoillepääsyssä lähestytään ratkaisevia vaiheita kevään kuluessa. Suomi katsoo, että EU:n tulee jatkaa aktiivista ja rakentavaa toimintaansa neuvottelukierroksen päättämiseksi sekä tasapainoisen ja kattavan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2180 ja projektiavustaja Mika Kaijamo, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6204 tai 040 758 2002