Uutinen 14.3.2008

EU tekee yhteistyötä Itämeren alueen kehittämiseksi

EU suunnittelee oman Itämeri-strategian laatimista. EU:n osittain rahoittaman Itämeren alueen kehittämisohjelman 2007-2013 ensimmäinen hakukierros on meneillään.

Suomen tavoitteena on, että ympäristöä ja meren suojelua, liikennettä ja logistiikka, energiaa sekä sisämarkkinoita tarkastellaan kaikkia Itämeren valtioita koskevana kokonaisuutena.

Euroopan unioni suunnittelee parhaillaan Itämeri-strategian laatimista. Eurooppa-neuvosto antoi joulukuussa 2007 EU:n komissiolle tehtäväksi laatia erityinen EU:n sisäinen Itämeri-strategia alueen jäsenmaiden yhteistyön kehittämiseksi. Alueen kehittäminen tulee olemaan myös yksi Ruotsin puheenjohtajuuskauden prioriteeteista syksyllä 2009.

Itämeri-yhteistyöhön liittyy myös uusi Itämeri 2007-2013 -ohjelma, jota  toteutetaan kahdeksan EU-maan ja kolmen EU:n ulkopuolisen Itämeren lähialueeseen kuuluvan valtion yhteistyössä. EU-maista ohjelmassa mukana ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi. EU:n ulkopuolisista maista ohjelmaan ottavat osaa Valkovenäjä, Norja ja Venäjä.

Ohjelman tarkoituksena on tukea kansainvälisiä Itämeren alueen kehityshankkeita, joissa on mukana kumppaneita ainakin kolmesta eri maasta. Ohjelman hankkeet tullaan toteuttamaan hyvin laajalla alueella, ohjelman vaikutusalueella asuu yli 110 miljoonaa asukasta, mikä on yli viidesosa unionin asukasluvust

Itämeren kehittämisohjelmassa mukana olevat maat. Kuva:Itämeri 2007-2013-ohjelma.

Ohjelman tavoite ja painopisteet

Itämeri-ohjelman tavoitteena on kehittää Itämeren alueesta kiinnostava paikka asua ja työskennellä, sekä kehittää aluetta sijoituskohteena. Ohjelman painopisteitä ovat:

  1. Innovaatioiden edistäminen alueella
  2. Alueen ulkoisen ja sisäiden saavutettavuuden parantaminen
  3. Itämeren hoito yhteisenä voimavarana
  4. Kaupunkien ja alueiden vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisääminen

Rahoitus 

Itämeri 2007-2013 -ohjelman projektit tullaan rahoittamaan yli 250 miljoonan euron budjetista. Ohjelman rahoituksesta 208 miljoonaa euroa saadaan Euroopan aluekehitysrahastosta (ERDF) ja 22,6 miljoonaa Eurooppalaisesta naapuruus- ja kumppanuusrahoitusinstrumentista (ENPI). Näiden EU-rahoitusten lisäksi Norja tulee osallistumaan ohjelman rahoitukseen 6 miljoonalla eurolla ja projektien yhteistyökumppanit omalla osuudellaan.

Ohjelman ensimmäisen hankehaku avattiin 25. helmikuuta ja hakuaika tulee päättymään 30. toukokuuta. Lisätietoja hakumenettelystä löytyy tästä. Tulevia hankeideoita voi lähettää ja hakea Itämeri-ohjelman tietokannassa.

Lisätietoja:

Itämeri 2007-2013 -ohjelman verkkosivut (englanniksi)

EU:n Itämeri-strategian valmistelu: Suomen tavoitteet strategian painopisteiksi, EU-ministerivaliokunta 22.2.2008

Ulkoasiainministeriön verkkosivuilla:

Itämeren alueen yhteistyö, Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva

Itämeri-yhteistyön perustiedot

Itämeri-yhteistyö ulkoasiainhallinnossa

Keskeiset Itämeri-toimijat Suomessa

Uutisia aiheesta