Uutinen 14.3.2008

Ministerit valmistelivat maaliskuun Eurooppa-neuvostoa

Ulkoasiainministeriö
Valtioneuvoston tiedotusyksikkö

Tiedote 83/2008
10.3.2008

Maaliskuun Eurooppa-neuvoston valmistelu oli keskeinen aihe maanantaina 10. maaliskuuta Brysselissä pidetyn EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston YAUN:n asialistalla. Suomesta kokoukseen osallistuivat ulkoministeri Ilkka Kanerva, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Neuvoston kokouksessa käsiteltiin luonnosta 13. ja 14. maaliskuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston päätelmiksi. Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen asialistalla on ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian seuraavaan kolmivuotiskauteen liittyviä aiheita.

Suomi pitää Lissabonin strategian nykyisiä painopisteitä perusteltuina. Ministeri Thors korosti puheessaan jo sovittujen uudistusten toimeenpanon tärkeyttä sekä innovaatioiden, tutkimuksen ja osaamisen merkitystä.

Ilmasto- ja energiapolitiikan osalta ministeri Thors painotti maailmanlaajuisen ja kokonaisvaltaisen ilmastosopimuksen saavuttamisen välttämättömyyttä. Ilmasto- ja energiapaketin käsittely tulisi saada päätökseen viimeistään vuoden alussa. Siihen sisältyvän päästökauppajärjestelmän uudistamisessa on taattava kansainvälisessä kilpailussa toimivan energiaintensiivisen teollisuuden toimintaedellytykset.

Ulkoministerien lounaalla keskusteltiin Länsi-Balkanin tilanteesta Kosovon itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Ministeri Kanerva korosti Kosovon olevan EU:lle iso ja kasvava kysymys. Esillä keskusteluissa oli myös Serbian sisäpoliittinen tilanne.

Ulkoministerit käsittelivät myös Georgian tilannetta. Ministeri Kanerva painotti, että alueen maihin olisi omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa. Huomio tulisi Georgian ohella suunnata myös Armeniaan ja Azerbaidzhaniin.

Ulkosuhdekysymyksissä esillä olivat lisäksi Iran, Lähi-itä sekä Zimbabwe maaliskuun lopussa pidettävien vaalien valossa.

Kauppaministerit keskustelivat Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvottelutilanteesta. Keskeiset neuvotteluosapuolet ovat vaikeuksista huolimatta edelleen sitoutuneet neuvottelujen päättämiseen tämän vuoden aikana. Erityisesti maatalousasioissa ja teollisuustuotteiden markkinoillepääsyssä lähestytään ratkaisevia vaiheita kevään kuluessa.

Ministeri Väyrysen mukaan eri neuvottelualueiden välillä ei tällä hetkellä ole tasapainoa. Tasapainoinen, kaikki neuvottelualueet kattava ratkaisu olisi löydettävä kevään kuluessa. Nousevien talouksien ja Yhdysvaltojen olisi tehtävä oma osuutensa neuvottelujen loppuun saattamiseksi. Ministeri Väyrynen korosti tarvetta huomioida erityisesti vähiten kehittyneiden maiden asema.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö, puh. 09 1602 2150, osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, puh. 09 1605 5032, osastopäällikkö Jorma Korhonen, ulkoasiainministeriö, puh. 09 1605 5042