Uutinen 18.3.2008

Ilmasto- ja energiapaketti sekä talousaiheet esillä EU:n huippukokouksessa

Eurooppa-neuvoston mukaan ilmasto- ja energiapaketin keskeiset lainsäädäntöehdotukset tulisi hyväksyä viimeistään ensi vuoden alussa. Vuonna 2005 uudistetun Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toimeenpano on kauden 2008-2010 tärkein tavoite.

Euroopa komission puheenjohtaja Barroso ja pääministeri Vanhanen keskustelemassa kevään huippukokouksessa. Kuva: Euroopan komissio

Valtioiden tai hallitusten päämiehet kokoontuivat kaksipäiväiseen huippukokoukseen Brysselissä 13.-14.3.2008. Kevään Eurooppa-neuvoston on perinteisesti ollut talousaiheinen. Nyt keskeisinä aiheina olivat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka lähti liikkeelle viime keväänä, kun huippukokus vahvisti EU:n sitoutumisen päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä kansainvälisten ilmastoneuvottelujen edistämisen. Euroopan komissio esitteli tammikuussa ilmasto- ja energiapaketin ja nyt vahvistettiin tavoite lainsäädäntöehdotusten hyväksymiselle viimeistään vuoden 2009 alussa. Asian nopealla eteenpäin viemisellä EU haluaa viestiä joulukuussa 2009 pidettävälle Kööpenhaminan ilmastokokoukselle sitoutumistaan maailmanlaajuisen ja kokonaisvaltaisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseen.

Kokouksessa oli myös esillä ilmastonmuutoksen merkittävä vaikutus kansainväliseen turvallisuuteen sekä energian toimintavarmuus ja energian ulkosuhteiden kehittäminen.

EU:n kilpailukykyä käsittelevä Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategia oli toinen kokouksen pääaiheista. Eurooppa-neuvosto linjasi Lissabonin strategian seuraavan kolmivuotiskauden (2008-2010) sisällön. Vuonna 2005 uudistetun strategian sovittuja uudistuksia ei vielä ole toteutettu. Strategian toimeenpano on nyt alkavan kauden tärkein tehtävä. Strategian nykyiset painopisteet innovaatiot, yritysympäristö, työllisyys sekä energia ja ilmasto säilyvät ennallaan myös tulevalla kolmivuotiskaudella.

 

Huippukokoukseen osallistuneet valtion päämiehet perhekuvassa. Kuva: Euroopan komissio

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin lisäksi rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, ja ilmaistiin huoli jyrkistä valuuttakurssivaihteluista, jotka haittaavat talouskasvua.

Ranskan aloitteesta huippukokoukselle esiteltiin EU:n jäsenvaltioiden ja Välimeren alueen maiden yhteistyön tiivistämistä Välimeren unionin avulla. Aihetta päätettiin käsitellä seuraavan kerran ensi heinäkuussa, Ranskan puheenjohtajakauden ylimääräisessä huippukokouksessa.

Suomea Eurooppa-neuvostossa edustivat pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoministeri Ilkka Kanerva sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui kokoukseen kun käsiteltiin talous- ja rahaliittoa koskevia asioita. Tasavallan presidentti Tarja Halonen ei tällä kertaa osallistunut huippukokoukseen.

Lisätietoja:

Eurooppa-neuvosto vahvisti EU:n ilmastotavoitteet ja kannusti jäsenmaita jatkamaan talousuudistuksia (VNK:n tiedote 14.3.2008)

Ministerit valmistelivat maaliskuun Eurooppa-neuvostoa (VNK:n ja UM:n tiedote 10.3.2008)

EU:n päämiehet keskustelevat kilpailukyvystä ja ilmastoasioista (VNK:n tiedote 6.3.2008)

EU-ministerivaliokunta 12.3.2008

EU:n ilmasto- ja energiapaketti:

Ympäristöministeriön verkkosivut

EU:n lehdistötiedote ilmasto- ja energiapaketista 23.1.2008

Euroopan komission ympäristöpääosasto (englanniksi)

Eurooppatiedotuksen uutinen 6.3.2008

Lissabonin strategia:

Eurooppatiedotuksen verkkosivut

Euroopan komissio, kasvua ja työtä (englanniksi)

Eurooppa-neuvosto:

Eurooppatiedotus

EU:n omat sivut