Uutinen 4.4.2008

Schengen-alueen viimeiset sisärajatarkastukset poistuivat

Lentokenttien sisärajatarkastukset poistuivat 30.3.2008 myös vuodesta 2004 EU:n jäseninä olleiden Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin, Slovenian, Slovakian, Unkarin ja Maltan osalta. Nyt Schengenin sopimusta soveltaa täysimääräisesti 22 EU:n jäsenmaata.

Matkustaminen esimerkiksi Suomesta Viroon on nopeutunut, kun passintarkastukset satamissa ja lentokentillä poistuivat. Kuva: Euroopan parlamentti

Vuodesta 2004 EU:n jäseninä olleet Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovenia, Slovakia, Unkari ja Malta liittyivät Schengen-alueeseen 21.12.2007. Uusissa Schengen-maissa sisärajatarkastukset poistuivat maa- ja laivaliikenteen osalta 21. päivänä joulukuuta 2007 ja lentoliikenteen osalta 30.3.2008.

Kyseisten yhdeksän maan valmistelut Schengen-sopimuksen vaatimuksiin alkoivat jo 10 vuotta sitten, maiden EU-jäsenyysneuvotteluiden alkaessa. Suomen puheenjohtajuuskaudella sovittiin uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta, joka mahdollistaa uusien jäsenmaiden liittymisen. Lisäksi maiden valmiudet liittyä Schengeniin tarkastettiin pääosin suomalaisten asiantuntijoiden johdolla vuosina 2006 ja 2007.

Schengenin sopimus helpottaa liikkumista

Kansalaisten kannalta Schengenin sopimuksen merkittävin vaikutus on, että passia ei tarvitse esittää Schengen-maiden välisillä rajoilla. Schengen-alueella matkustavien tulee kuitenkin pitää mukanaan matkustusasiakirjaa (passia tai henkilökorttia) ja varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa viranomaisille.

Schengenin sopimus helpottaa myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten liikkumista EU:n alueella. Nyt EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset tarvitsevat vain yhden viisumin matkustaakseen kaikkiin näihin maihin.

Matkustamista helpottaa myös EU:n ja Yhdysvaltojen välinen open skies –sopimus

Neuvottelut toisesta open skies sopimuksesta aloitetaan toukokuun lopussa. Tavoitteena on lujittaa EU:n ja USA:n muotoutumassa olevia lentoliikennemarkkinoita ja jatkaa niiden avaamista. Kuva: Euroopan komissio.

Lentomatkailu Atlantin yli helpottuu, sillä 30.4.2007 allekirjoitettu EU:n ja Yhdysvaltojen open skies sopimus on tullut voimaan. Lentäminen Atlantin yli ei ole enää vain joidenkin harvojen lentoyhtiöiden etuoikeus. Nyt voimaan tuleen sopimuksen mukaan EU:n ja USA:n lentoyhtiöt voivat vapaasti lentää toistensa alueella oleville lentokentille ja niiltä edelleen muihin kohteisiin.

Sopimus on osa EU:n laajempaa suunnitelmaa luoda vuoteen 2010 mennessä yhteinen ilmailualue, johon EU:n lisäksi kuuluu sekä Välimeren alueella että kauempana idässä sijaitsevia maita ja Yhdysvallat. Tiiviimpi yhteistyö ei pelkästään avaa markkinoita vaan sen avulla EU voi parantaa kansainvälisen lentomatkailun turvastandardeja.

Schengenin yleissopimuksesta sovittiin vuonna 1986

Viisi perustajavaltiota sopivat vuonna 1986 Luxemburgin Schengenissä poistavansa kansalaistensa vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet valtioidensa väliltä. Vuonna 1990 nämä valtiot allekirjoittivat Schengenin yleissopimuksen joka voimaan tullessaan vuonna 1995 poisti sisärajatarkastukset allekirjoittajamaiden väliltä. Amsterdamin huippukokouksessa 1997 Schengen-järjestelmä liitettiin osaksi EU:a. Pohjoismaat olivat jo vuonna 1954 sopineet vastaavasta järjestelmästä keskenään. Pohjoismainen passiunioni voitiin Schengenin puitteissa säilyttää sellaisenaan, kun Pohjoismaat liittyivät Schengeniin yhtä aikaa 25.3.2001. Vapaan liikkumisen turvallisuuden takaamiseksi, rikollisuuden ehkäisemiseksi ja viranomaisyhteistyön helpottamiseksi perustettiin Schengenin tietojärjestelmä (SIS), jonka avulla Schengen-valtioiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään.

Niin kutsutun Schengenin säännöstön muodostavat siis Schengenin sopimus, – yleissopimus ja niiden pohjalta annetut säännöt, sekä asiaan liittyvät muut sopimukset. Nykyisistä EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Iso-Britannia, Irlanti, Bulgaria, Romania ja Kypros. Iso-Britania ja Irlanti soveltavat säännöstöä vain osittain muun muassa viranomaisyhteistyön osalta. Kypros alkanee soveltaa Schengeniä täysimääräisesti vuonna 2009. Norja ja Islanti eivät ole EU-maita, mutta ne ovat tehneet liitännäissopimuksen, jonka perusteella näihin maihin voi matkustaa samalla tavoin kuin EU:n alueelle. Myös Sveitsin jäsenyyden on määrä toteutua vuoden 2008 aikana.

 

Lisätietoja:

Schengen-alue/ EU (Euroopan Komission verkkosivut)

Schengenin säännöstö (Valtioneuvoston verkkosivut)

Schengen-alue kartalla (Eurooppatiedotuksen verkkosivut)

Schengenin säännöstöä soveltava alue laajenee – rajatarkastukset poistuvat sisärajoilta myös lentoliikenteessä 30.3.2008 alkaen (Rajavartiolaitoksen tiedote 30.3.2008)

Liikkuminen EU/ Schengen-alueella (Ulkoministeriön verkkosivut)

Schengen-alue laajenee 21.12.2007 (Ulkoministeriön verkkosivut)

EU-US Open Skies: A new era in transatlantic aviation (englanniksi)

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Open Skies -sopimus aloittaa transatlanttisen lentoliikenteen uuden aikakauden