Uutinen 8.4.2008

EU:n ensimmäinen kuluttajapalkinto Suomeen

Suomen Kuluttajaviraston kampanja ”Galactor and the Code-breakers” on voittanut EU:n kuluttajapalkinnon. Pelin tarkoitus on opettaa nuorille kuluttajille verkkokauppaan liittyviä vastuita ja oikeuksia.

 

Palkittu peli opettaa nuorille kuluttajan vastuita ja oikeuksia verkkokaupassa. Kuva: Euroopan komissio

EU:n ensimmäisen kuluttajapalkinnon voittoa tavoitteli 27 kuluttajakampanjaa EU:n jäsenmaista sekä Norjasta ja Islannista hyvin erilaisin aihein. Kampanjoissa käsiteltiin muun muassa rahoituspalveluja, nettihuijauksia, lentomatkustajien oikeuksia, tekstiviestilainoja, verkko-ostosten tekemistä, elintarviketiedotusta ja lapsikuluttajia.

Palkittu peli levinnyt jo ulkomaille

Pääpalkinnon saaneen Galactor and the Code-breakers -pelin tarkoitus on opettaa nuorille kuluttajille verkkokauppaan liittyviä oikeuksia ja vastuuta. Vaikka nuoret käyttävät monipuolisesti uutta tekniikkaa ja ovat kuin kalat vedessä internetin ja mobiililaitteiden parissa, ei heillä aina ole ymmärrystä kuluttaja-asioista. Heiltä puuttuu kokemusta ja tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten millainen vastuu on sopimuksia tehdessä, kuka on viime kädessä maksaja, miten tehdään reklamaatio tai miten tunnistetaan harhaanjohtava mainonta? Galactor-pelillä haluttiin antaa nuorille väline harjoitella kuluttajataitoja pelillisesti kiinnostavalla tavalla. Menestyksen myötä peli onkin levinnyt ulkomaille jo useina kieliversioina ja uusia on odotettavissa. Palkitun verkkopelin on suunnitellut Kuluttajavirasto yhdessä Valve Branding-yhtiön kanssa

Voittajan valinnut riippumaton paneeli palkitsi myös muita kampanjoita. Oppimisvaikeuksista kärsiville nuorille suunnattu Yhdistyneen kuningaskunnan "Consumer Challenge Quiz” sai omaperäisimmän kampanjan palkinnon. Irlanti sai palkinnon parhaasta rahoitusalan kampanjasta, joka käsitteli henkilökohtaisten raha-asioiden hoitoa. Unkari palkittiin parhaasta lapsille suunnatusta kampanjasta, jossa maan laajuisen alakouluille suunnatun piirustuskilpailun avulla nostettiin esille kolme kuluttajiin liittyvää teemaa. Erityismaininnat arviointipaneeli antoi Norjalle sen ”iTunes”-kampanjasta ja Virolle vastuullisia luottopäätöksiä koskevasta kampanjasta.

EU:n kuluttajapalkinto tullaan vastedes jakamaan vuosittain Euroopan kuluttajapäivää vietettäessä. Tänä vuonna päivän teemaksi oli nostettu kuluttajille annettavan tiedon riittämättömyys. Hintoja ei esimerkiksi aina ole ilmoitettu selvästi ja tarjousten vertailu voi olla vaikeaa. Kuluttajasuoja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva korostikin ensimmäisessä palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä 15. maaliskuuta, että kuluttajien täytyy käyttää oikeuksiaan. Hän kehotti valikoimaan, kyselemään, vaihtamaan ja tekemään valituksia, sillä ilman kuluttajien aktiivisuutta markkinoihin ei pystytä vaikuttamaan eikä kilpailua lisäämään.

Lisätietoja

Galactor – The Codebreakers -peli

Euroopan kuluttajapalkinto Suomeen (Kuluttajaviraston verkkosivut)

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Euroopan komission kuluttajapolitiikka

Tietoa EU:n kuluttajapäivästä (englanniksi)

Kaikki kilpailuun osallituneet kampanjat (englanniksi)