Uutinen 21.4.2008

Komissio kerää palautetta EU:n ruoka-avusta

EU:n ruoka-apuohjelman tulevaisuus on pohdinnan alla. Komissio on järjestänyt aiheesta kyselyn, johon voi vastata 14. toukokuuta 2008 asti.

EU:n ruoka-apu on aiemmin perustunut elintarvikkeiden ylijäämävarastoihin, joita ei enää ole. Komissio myönsi tänä vuonna ensimmäisen kerran määrärahan elintarvikkeiden hankkimiseen ruoka-apua varten. Ohjelman jatkosta päättämiseksi komissio on avannut aiheesta kyselyn.

Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattu elintarvikeapuohjelma, kansan kielellä EU:n ruoka-apu, käynnistettiin hätätoimena poikkeuksellisen kylmänä talvena 1986/87. Tuolloin jäsenvaltioiden avustusjärjestöille annettiin ensimmäistä kertaa käyttöön unionin elintarvikkeiden ylijäämävarastot, joista vähävaraisimmille jaettiin elintarvikkeita. Elintarvikkeita, muun muassa lihaa, oliiviöljyä, voita, maitojauhoa, viljaa ja riisiä on jaettu reilut 20 vuotta. Vuonna 2007 apu tavoitti jo yli 13 miljoonaa unionin kansalaista 18:ssa jäsenvaltiossa ja ohjelman budjetti on tänä vuonna yli 300 miljoonaa euroa.

Suomi osallistui ensimmäistä kertaa jäsenvaltioille vapaaehtoiseen elintarvikeapuohjelmaan vuonna 1996. Elintarviketukea voivat hakea Suomessa toimivat voittoa tavoittelemattomat avustustoimintaa harjoittavat rekisteröidyt järjestöt ja yhteisöt. Käytännössä unionin ylijäämävarastoista jaetaan elintarvikkeita sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti niitä käytetään maksuna vaihdettaessa niitä samaan tuoteryhmään kuuluviin elintarvikkeisiin. Suomessa ruoka-apuohjelmaa hallinnoi Maaseutuviraston interventioyksikkö. Jaettavien tuotteiden arvo on vaihdellut 1,9 miljoonasta eurosta (vuonna 1996) 2,6 miljoonaan euroon (vuona 2007). Esimerkiksi viime vuonna Pelastusarmeija, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Punainen risti,  eri työttömien yhdistykset, kirkolliset järjestöt ja eräät  muut kansalaisjärjestöt jakoivat 1893 tonnia elintarvikkeita tarvitseville.

Unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen vuonna 2003 on kuitenkin johtanut elintarvikkeiden ylijäämävarastojen hupenemiseen ja jopa tyhjenemiseen. Sen seurauksena komissio myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa määrärahan elintarvikkeiden hankkimiseksi ruoka-apua varten.

Ohjelman tulevaisuus on nyt pohdinnan alla ja komissio haluaa selvittää kyselyllä järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten mielipiteitä asiasta. Verkkokyselyyn voi vastata 14. toukokuuta 2008 asti alla olevan linkin kautta.

Komission kysely: Elintarvikkeiden jakamista yhteisön vähävaraisimmille henkilöille koskevan ohjelman tulevaisuus

EU:n ruoka-apu (Maatalousviraston verkkosivut)

EU:n ruoka-apu (komission verkkosivut, englanniksi)

Euroopan unionin maatalouspolitiika