Uutinen 24.4.2008

Euroopan kevät 2008 suomalaisissakin kouluissa

Euroopan kevät -kampanja toteutetaan tänä vuonna 25. maaliskuuta – 30. kesäkuuta.

Vuosittainen Euroopan kevät -kampanja kannustaa kouluja järjestämään yhtenä tai useampana päivänä aktiviteetteja, joissa keskitytään eurooppalaisten teemojen nostamiseen keskusteluin, esiintyjävierailuin ja tapahtumin. Vuoden 2008 erityisteema on eurooppalaisen teemavuoden mukaan kulttuurienvälinen vuoropuhelu. Tavoitteena on herättää tietoisuutta kulttuurien kirjosta ja aktivoida nuoria toimimaan.

Euroopan kevät -kampanjaan voivat rekisteröityä ja osallistua peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Sen avulla nuoret saavat näkyvyyttä, tulevat kuulluiksi ja voivat vaihtaa ajatuksia muiden eurooppalaisten nuorten kanssa. Euroopan kevät -kampanjan kouluille suunnatut tehtävät antavat oppilaille ja opettajille mahdollisuuden saada tuoretta ja välitöntä tietoa Euroopan unionista.

Kampanja Oulun koulussa

Oululainen Laanilan yläkoulu on yksi Euroopan kevät -kampanjaan osallistuvista kouluista. Kampanjan vastuuopettajana koululla toimii historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jussi Tervonen, joka on myös Oulun kaupungin ohjaava opettaja vastuualueenaan vastuullinen vaikuttaminen. Tervonen kertoo, että Euroopan kevät on näkynyt koululla 11.4. pidettynä lasten ja nuorten oikeuksien konserttina. Kaikille avoimen konsertin ideoivat ja järjestivät oppilaat. Tilaisuudessa esittäytyi paikallisia nuorten bändejä ja useampia kansalaisjärjestöjä (esim. Amnesty ja UNICEF) sekä kuultiin puheita ja haastatteluja. Tilaisuus keräsi runsaan 200 osallistujan joukon alueen lapsista, nuorista ja aikuisistakin. Konsertin järjestämiseen koulu sai taloudellista tukea Nuorten Akatemialta.

Euroopan kevään verkkosivustolla olevia verkkotehtäviä tullaan Laanilan koululla tarkastelemaan lähestyvän Eurooppa-päivän yhteydessä, jolloin koululla pohditaan eurooppalaisuutta laajemminkin. Kahdeksannen luokan oppilaat muun muassa valmistelevat Eurooppa-päivänavauksen, jonka he esittävät 9.5. perinteiseen tapaan paikallisradion kautta kaikille oululaisille kouluille.

Oppilaat ovat suhtautuneet kampanjaan todella myönteisesti ja ovat olleet innokkaina suunnittelemassa tapahtumia. Laanilan koulu on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Europan kevät -kampanjassa. Hyvin todennäköisenä toiveena on että kampanja tuo mukanaan myös yhteyksiä muihin eurooppalaisiin kouluihin.

Vielä ehtii mukaan!

Tänä vuonna kuudetta kertaa järjestettävä Euroopan kevät -kampanja toteutetaan ajalla 25. maaliskuuta – 30. kesäkuuta 2008. Koulut voivat rekisteröityä mukaan Euroopan kevään verkkosivustolla kampanjan loppuun saakka. Sivustolta löytyy lisätietoa projektista, kilpailuja, tukipalveluita sekä työkaluja ja oppimateriaalia koulujen käyttöön. Kampanjaan jo rekisteröityneet koulut löytyvät myöskin sivustolta. Rekisteröityneet koulut voivat lähettää sivustolle lyhyen kertomuksen kahden kuvan kera siitä miten Euroopan kevättä omassa koulussa vietetään. Myös Laanilan koulun kuvaus konsertistaan tullee löytymään sivustolta piakkoin.

Euroopan kevät 2008 -sivusto suomeksi

Teksti: aluetiedottaja Sari Matinaho, Pohjois-Pohjanmaan Eurooppatiedotus