Uutinen 30.4.2008

EU allekirjoitti yhteistyösopimuksen Serbian kanssa

Komissaari Rehn, ulkoministeri Stubb ja suurlähettiläs Kosonen olivat erittäin tyytyväisiä Serbian kanssa allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Sopimus on tärkeä askel Serbian tiellä kohti EU:ta ja sillä luodaan vahva pohja EU:n ja Serbian väliselle yhteistyölle. Sopimus ei kuitenkaan tule voimaan ennen kuin Serbia parantaa yhteistyötään Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa.

Euroopan unioni allekirjoitti vakaus- ja assosiaatiosopimuksen eli SAA-sopimuksen Serbian kanssa 29. huhtikuuta. "Ratkaisu petaa Serbialle tien kohti EU-jäsenyyttä ja EU-perhettä, johon maa kuuluu. Lisäksi EU osoitti, että se pystyy tekemään päätöksiä tiukassa paikassa", tyytyväinen ulkoministeri Alexander Stubb sanoi Luxemburgissa pidetyn yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksen jälkeen.

Myös laajentumiskomissaari Olli Rehn on tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun ja totesi, että allekirjoitettu sopimus on erittäin tärkeä virstanpylväs. Yhteistyösopimus tiivistää muun muassa EU:n ja Serbian taloussuhteita. Erityisesti halutaan vahvistaa EU:n ja Serbian välisiä kontakteja ja helpottaa kansalaisten liikkumista viisumihelpotuksilla.

EU antoi myönteisen viestin Serbialle vaalien alla

 

Serbian puolelta sopimuksen allekirjoitti presidentti Boris Tadic.

Sopimuksella EU antaa myönteisen viestin Serbian lähentymiselle kohti EU:ta. Serbialle on annettu lupaus EU:n jäsenyydestä kun maa täyttää jäsenyyden ehdot. EU toivoo, että allekirjoitettu yhteistyösopimus edesauttaa Eurooppa-myönteisten menestymistä Serbian parlamenttivaaleissa 11. toukokuuta.

Serbian puolesta sopimuksen allekirjoitti presidentti Boris Tadic. EU:n puolesta allekirjoittajina olivat kaikki jäsenmaat.

Venäjän suhteen varovaista optimismia

Luxemburgissa käsiteltiin Serbian lisäksi muun muassa EU:n ja Venäjän välistä kauppasopimusta. Ulkoministerit kävivät pitkän keskustelun siitä, voiko EU aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa uudesta sopimuksesta. Varsinaista EU:n neuvottelumandaattia ei vielä vahvistettu, mutta ministeri Stubb on edistymisen osalta luottavainen. "Olemme entistä lähempänä ratkaisua siitä, että neuvottelut Venäjän kanssa voidaan aloittaa", Stubb sanoi.

Yleisten- ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksessa Suomea edustivat ulkoministeri Alexander Stubb ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Euroopan unionin neuvoston lehdistötiedotteet; yleiset ja ulkosuhteet

Länsi-Balkan ja Zimbabwen tilanne puhuttavat EU-ministereitä (tiedote 123/2008, VN/UM)