Uutinen 30.4.2008

Henrik Lax keskittyy Euroopan parlamentissa Itämereen

Henri Lax kertoi Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla Tampereella jo sukunimensä velvoittavan Itämerestä huolehtimiseen.

"Mepin tulisi tarkkaan määritellä itselleen millaisiin asioihin haluaa Euroopan parlamentissa vaikuttaa", painotti Euroopan parlamentin jäsen Henrik Lax (rkp/ALDE) Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla Tampereella.  Laxin mukaan parlamentista löytyy aina liittolaisia ja runsaasti vaikutuskanavia muihin maihin mikäli tietää mitä haluaa. Hänelle itselleen tärkeintä on ollut Itämeri: "Haaveeni on vakaa ja vauras Itämeren alue". Siksi Lax toimii Euroopan parlamentin Itämeren alueen yhteistyöverkostossa.

EU:lle yhteinen Itämeren alueen strategia

Euroopan komissio on Euroopan parlamentin aloitteesta laatimassa Euroopan unionin Itämeri-strategiaa kesäkuuhun 2009 mennessä.  Strategia olisi tarkoitus hyväksyä Ruotsin EU-puheenjohtakaudella samana vuonna. Suomelle tärkeä pohjoisen ulottuvuuden aloite on sisällytetty tulevaan strategiaan. Tämä mahdollistaa Venäjän saamiseen mukaan Itämeri-yhteistyöhön. Stratergian tavoitteena on puhdas ja terve Itämeri sekä taloudellisesti menestyvä ja vahva alue.

Puhdas Itämeri -tavoite pyritään strategian mukaan saavuttamaan parhaiten kansainvälisellä yhteistyöllä ja hyödyntäen jo olevia rakenteita kuten Itämeren suojelukomissiota (HELCOM) ja Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO).

Itämeri – miltei EU:n sisämeri

Henrik Laxin mukaan tärkeintä olisi saada yhteiset tavoitteet ja säännöt Itämeren alueelle. Tässä myös EU-lainsäädäntö voisi olla apuna. Kun Latvia, Liettua, Puola ja Viro liittyivät unioniin vuonna 2004 tuli Itämerestä miltei EU:n sisämerialue. Kolmasaosa EU:n väestöstä asuu kahdeksan Itämeren alueen maassa. Siksi Itämeren alueen tulisi Laxin mukaan saada yhteinen vahva ääni Euroopan unionissa. "Pohjoismaisen neuvoston laajentaminen voisi olla yksi keino vahvistaa Itämeren aluetta. Baltian maat, Saksa ja Puola voisivat tulla mukaan", Lax sanoo.

Ympäristöongelmien lisäksi Itämeren alueella on muitakin uhkia Laz muistutti. Tarttuvien tautien, kuten HIVin ja tuberkuloosin sekä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyyn tarvitaan myös yhteisiä linjauksia.

Lisää tietoa EU:n Itämeri- strategiasta:

  Baltic Sea Region Programme 2007-2013

EU:n Itämeri-strategian valmistelu – Suomen tavoitteet strategian painopisteiksi (EU-ministerivaliokunta 22.2.2008)

Euroopan unioni tarvitsee Itämeri-strategian (23.11.2006) Artikkeli Alexander Stubbin mietinnöstä Euroopan parlametille

Merentutkimuslaitoksen Itämeriportaali

Itämeri-ohjelman sivusto

Itämeriportaali (englanniksi)

Helsinki Commission, HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission)

Council of the Baltic Sea States

Baltic Sea Forum

Itämeri-yhteistyön perustiedot (formin.fi)

Itämeren alueen yhteistyö (formin.fi)

Itämeri-yhteistyö ulkoasiainhallinnossa (formin.fi)

Teksti: aluetiedottaja Outi Koskinen, Pirkanmaan Eurooppatiedotus
Kuva: tiedotusharjoittelija Satu Karonen