Uutinen 23.5.2008

EU:n ulko-, puolustus- ja kehitysministerit koolla Brysselissä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö
Puolustusministeriö

Tiedote 152/2007
23.5.2008

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu 26. ja 27. toukokuuta Brysselissä. Suomesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sekä puolustusministeri Jyri Häkämies.

Puheenjohtajavaltio Slovenia esittelee esityksensä 19. ja 20.6. järjestettävän Eurooppa-neuvoston asialistaksi. Kesäkuun Eurooppa-neuvoston on määrä käsitellä Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa, oikeus- ja sisäasioita, elintarvikkeiden korkeita hintoja sekä ulkosuhteita.

Suomi pitää tärkeänä, että Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon valmisteluissa edetään ripeästi, koska uudistusten olisi oltava voimassa 1.1.2009. Tämän vuoksi Suomi tukee puheenjohtajan aikomusta todeta valmistelutyössä saavutettu edistys. On myös hyvä, että Eurooppa-neuvostossa käydään keskustelu elintarvikkeiden hintojen nousun vaikutuksesta eri politiikkasektoreihin kuten kehityspolitiikkaan, yhteiseen maatalouspolitiikkaan sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

EU:n ulkoministerit keskustelevat Serbian tilanteesta 11. toukokuuta järjestettyjen parlamentti- ja paikallisvaalien valossa. Esillä on myös Kosovon tilanne ja EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio EULEX Kosovo.

Neuvosto keskustelee Georgian tilanteesta 21. toukokuuta järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Suomi kertoo kokouksessa toimistaan ETYJ-puheenjohtajana.

Ulko- ja puolustusministerien yhteisessä istunnossa käsitellään Afganistanin tilannetta ja lasten asemaa aseellisissa konflikteissa. Suomi tukee Afganistanissa toimivan EU:n siviilikriisinhallintaoperaation Eupolin vahvistamista. Tarkoituksena on myös hyväksyä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevät päätelmät.

Neuvoston on määrä ottaa kantaa Maailman kauppajärjestön Dohan neuvottelukierroksen kokonaistilanteeseen sekä erityisesti uusiin maataloutta ja teollisuustuotteita koskeviin neuvotteluehdotuksiin. Tarkoitus on myös hyväksyä pitkään valmisteilla olleet neuvotteluvaltuudet EU:n ja Venäjän uudesta perussopimuksesta. Muita aiheita ovat Euroopan naapuruuspolitiikka, Lähi-idästä erityisesti Gazan tilanne ja Libanon, Zimbabwe ja Somalia.

EU-maiden puolustusministerit kokoontuvat neuvoston yhteydessä. Ministerit keskustelevat EU:n sotilaallisista operaatioista Bosnia-Hertsegovinassa sekä Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ja saavat tilannekatsauksen EU:n turvallisuussektorin uudistamista tukevista operaatioista Afrikassa. He keskustelevat myös EU:n taisteluosastoista ja Euroopan puolustusviraston toiminnasta. Työlounaalla aiheena on EU:n yhteistyö Naton ja YK:n kanssa.

Neuvoston yhteydessä kokoontuu myös Euroopan puolustusviraston johtokunta puolustusministerikokoonpanossa. Siellä keskustellaan muun muassa kolmen vuoden rahoituskehyksen luomisesta ja eurooppalaisesta helikopteriyhteistyöstä. Lisäksi kuullaan tilannekatsaus viraston pitkän aikavälin strategiatyön etenemiseen eri sektoreilla.

Kehitysministerien istunnossa käydään keskustelu vuosituhattavoitteiden toteuttamisen nopeuttamisesta Euroopan komission laatiman tiedonannon pohjalta sekä valmistellaan EU:n kantoja loppuvuoden kansainvälisiin kehityskonferensseihin. Vuosituhattavoitteiden lisäksi esillä ovat avun tuloksellisuus, kehitysrahoitus, kauppaa tukeva kehitysyhteistyö sekä kehityspoliittinen johdonmukaisuus.

Kehitysministerien asialistalla ovat lasten oikeudet. Lähtökohtana on lapsen oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus. EU:n tavoitteena on edistää ja suojella lapsen oikeuksia EU:n ulkoisessa toiminnassa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Esillä ovat myös Cotonoun sopimukseen perustuvat taloudelliset kumppanuussopimukset, joista EU neuvottelee parhaillaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Talouskumppanuussopimusten on tarkoitus korvata nykyiset kauppajärjestelyt.

Muita kehityspoliittisia aiheita ovat naiset aseellisissa konflikteissa, globaalirahasto hiv/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi, ruokaturva sekä Burma/Myanmarin tilanne.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2180 (yleiset asiat); lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, p. (09) 1605 6097 (ulkosuhteet) ja lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, p. (09) 1605 6272 (kehityspolitiikka), ulkoasiainministeriö; yksikön johtaja Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8135 (puolustusasiat)