Uutinen 23.5.2008

Euroopan uusi ulkosuhdehallinto on suuri mahdollisuus

EU:n uusi, Lissabonin sopimuksen myötä syntyvä ulkosuhdehallinto on mahdollisuus sekä EU:lle että Suomelle. Ulkosuhdehallinnon tavoitteena on vahvistaa Euroopan roolia kansainvälisessä politiikassa.

StubbMinisteri Stubb ei näe kilpailua Suomen oman ulkoasiainhallinnon ja EU:n ulkosuhdehallinnon välillä, vaan EU:n ulkosuhdehallinto tulee täydentämään Suomen omaa ulkosuhdepolitiikkaa (kuva: UM).

Hallitus käsitteli EU-ministerivaliokunnan kokouksessaan 16. toukokuuta Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa, joka on tarkoitus perustaa Lissabonin sopimuksen myötä. Ulkoministeri Stubbin mukaan ulkosuhdehallinto hyödyttää erityisesti pieniä maita, koska pienillä mailla ei ole välttämättä resursseja pitää edustustoja joka puolella maailmaa. Hän ei näe kilpailua Suomen oman ulkoasiainhallinnon ja EU:n ulkosuhdehallinnon välillä, vaan EU:n ulkosuhdehallinto tulee täydentämään Suomen omaa ulkosuhdepolitiikkaa.

Euroopan ulkosuhdehallinto kaveri, ei kilpailija

Stubb näkeekin Euroopan uuden ulkosuhdehallinnon "enemmän kaverina kuin kilpailijana". Se ei tule kaventamaan Suomen edustustojärjestelmää vaan toimii sen lisänä. EU:n edustustoverkostoon tulee noin 1000 henkilöä Brysseliin ja noin 1500 henkilöä edustustoihin eri maihin. Stubb pitää EU:n ulkosuhdehallintoa samalla suurena mahdollisuutena suomalaisille virkamiehille, sillä työkenttä tulee olemaan hyvin laaja ja mielenkiintoinen.

Euroopan ulkosuhdehallintoa tulee johtamaan Lissabonin sopimuksessa "korkeaksi edustajaksi ja komission varapuheenjohtajaksi" kutsuttu henkilö eli käytännössä EU:n oma ulkoasiainministeri. EU:n ulkoministeri voitaneen kuitenkin valita vasta seuraavien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen ensi vuonna, sillä ulkoministerin valinnan tulee heijastaa vaalien tuloksia.

Ulkosuhdehallinnon budjetti vielä avoinna

Euroopan ulkosuhdehallinnon budjettia ei vielä ole päätetty eikä sitä, miten uusi järjestelmä tullaan rahoittamaan. Stubbin mukaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista budjettia pitää lisätä, jos EU haluaa olla vakavasti otettava toimija myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. EU:n ulkoministerit tulevat keskustelemaan ulkosuhdehallinnon budjetista alustavan suunnitelman mukaan Pariisissa heinäkuussa.

Stubbin mielestä EU:n uuteen ulkosuhdehallintoon suhtaudutaan positiivisesti. Jäsenmaissa ymmärretään, että resursseja pitää yhdistää, sillä "kun EU puhuu yhdellä äänellä, meidän äänemme kuuluu".

Vahva ulkosuhdehallinto: edellytys vaikutusvaltaiselle EU:lle maailmassa

Suomen tavoitteena vahva Euroopan ulkosuhdehallinto ja kansainvälisesti vaikutusvaltainen Euroopan unioni (Tiedote 167/2008, 16.5.2008)

Suomen kantoja EU:n uuden sopimuksen toimielinkysymyksiin (Tiedote 138/2008, 9.5.2008)