Uutinen 10.6.2008

Uusi sivusto yleiseurooppalaiselle hätänumerolle 112

© Euroopan yhteisötYleiseurooppalainen hätänumero ei korvaa paikallisia hälytysnumeroita, vaan toimii niiden rinnalla. (Kuva: Euroopan Komissio)

Komission toimesta yleiseurooppalaiselle hätänumerolle luotiin äskettäin oma internet-sivusto, jonka avulla hätänumeron käyttöä pyritään edistämään Euroopassa. Sivustolla kerrotaan numeron 112 käytöstä eri EU:n jäsenvaltioissa sekä tuodaan esiin hätänumeron käyttöön liittyviä ansioita ja puutteita.

Yleiseurooppalainen hätänumero otettiin käyttöön vuonna 1991 helpottamaan hätäpalveluiden saatavuutta, erityisesti matkailijoita ajatellen. Maksuton hätänumero toimii kaikissa EU-maissa, lukuun ottamatta Bulgariaa, jossa numero ei ole käytössä vielä kaikkialla. Teleoperaattoreille on nykyään pakollista ilmoittaa hätäpuheluiden paikannustiedot ja komissio valvoo, että jäsenmaiden toiminnassa esiintyvät puutteet korjataan.

Uudelta sivustolta selviää muun muassa se, millä kielillä ja kuinka nopeasti hätäpuheluihin vastataan kussakin jäsenmaassa. Sivustolla on myös vertailuja jäsenvaltioiden välillä EU-sääntöjen noudattamisesta hätäpuheluiden kohdalla ja yleisesti tuodaan esiin parhaita toimintatapoja. Uudistuksella pyritään tekemään hätänumero tutuksi kansalaisille ja varmistamaan, että sitä osataan käyttää. Tutkimusten mukaan vain 22 % eurooppalaisista tietää, että numero 112 toimii myös muissa maissa kuin omassa kotimaassa ja kaikista puheluista noin 60 % on vääriä ilmoituksia.

eCall-carLähivuosina on suunniteltu otettavaksi käyttöön uutta tekniikkaa, jonka avulla auto lähettää automaattisesti viestin hätäkeskukseen onnettomuustilanteessa. EU pyrkii siihen, että kaikissa uusissa autoissa olisi tällainen hätäviestijärjestelmä. Kuvassa EU:n tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Reding. (Kuva: Euroopan Komissio)

Suomi on pärjännyt komission vertailussa loistavasti, sillä 71 prosenttiin hätäpuheluista vastataan 10 sekunnin sisällä, hätäkeskukset vastaavat puheluihin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tarpeen tullen puhelut tulkataan saksaksi tai ranskaksi.

Hätänumeroon vastaamista hätäkeskuksissa on myös kehitettävä, sillä vuosittain numeroon tulee EU:ssa vuosittain 100 miljoonaa soittoa kiireellistä hoitoa vaativan sairastapauksen vuoksi

 

 

Lisätietoja:

Komission sivut yleiseurooppalaiselle hätänumerolle (englanniksi)

Suomen Hätäkeskuslaitos