Uutinen 16.6.2008

EP-vaalit, Itämeri ja Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet esillä Maarianhaminassa

Kari Ruokola/Eurooppatiedotus Kansalaistorilla keskusteltiin Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa.

Ahvenanmaan autonomia antaa maakunnalle ainutlaatuisen aseman Suomen muihin maakuntiin verrattuna. Tätä erityisasemaa yritettiin nostaa esille ja selvittää luento- ja keskustelutilaisuudessa Maarianhaminan kaupunginkirjastossa.

Toukokuun lopulla järjestetyssä Kansalaistori-tilaisuudessa käsiteltiin Euroopan parlamentin ensi vuonna järjestettäviä vaaleja, Itämeri-kysymyksiä ja autonomisten alueiden vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa. Eurooppa parlamentin vuoden 2009 vaaleista alustivat Euroopan parlamentin tiedotustoimiston johtaja Pekka Nurminen sekä Euroopan parlamentin jäsen Henrik Lax (ALDE, RKP). Aihe on Ahvenanmaalle tärkeä, ennen kaikkea osana keskustelua siitä, tulisiko Ahvenanmaasta muodostaa oma vaalipiiri Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä takaisi Ahvenanmaalle suoran edustuksen Euroopan parlamentissa. Luennoitsijat painottivat, että kaikki Euroopan parlamentin edustajat edustavat koko äänestäjäkuntaansa, missä tahansa he asuvatkin. Tämä periaate koskee myös ahvenanmaalaisia äänestäjiä.

Itämeri-suurlähettiläs Ole Norrback käsitteli Itämeren turvallisuuspolitiikkaa. Aihe on todella tärkeä Ahvenanmaan maakunnalle sekä keskeisen sijainnin vuoksi Itämeren sydämessä että demilitarisoidun aseman myötä. Tilaisuudessa nousi esille, että tämän päivän turvallisuuspoliittiset haasteet Itämerellä eivät pääsääntöisesti ole sotilaallisia, vaan ympäristö-, merenkulku- ja kauppapoliittisia kysymyksiä.

Alustusten jälkeen kirjaston torilla oli mahdollisuus seurata paneelikeskustelua autonomisten alueiden vaikutusmahdollisuuksista Euroopan unionissa alueiden komitean kautta. Pääpaino keskustelussa oli Ahvenanmaan mahdollisuuksissa vaikuttaa asioihin. Paneelikeskusteluun otti osaa europarlamentaarikko Henrik Lax, Ahvenanmaan alueiden komitean edustaja Britt Lundberg, maakuntahallituksen edustaja Roger Eriksson sekä maakuntapäiväedustaja Harry Jansson. Keskustelussa tuli esiin, että alueiden komitealla on rooli yhteyksiä luovana tahona. Neuvoa-antavana elimenä se ei ole foorumi, joka antaa autonomiselle alueelle suoraa vaikutusvaltaa. Idea, että alueiden komitea pitkällä tähtäimellä voisi kehittyä unionin toiseksi lakiasäätäväksi elimeksi, missä alueilla olisi lainsäädäntövalta, nousi esille keskustelun aikana. Kaikki paikalliset keskustelijat kuitenkin painottivat, että alueiden komitea on ainoastaan lisävaikutuskanava autonomiselle alueelle, kuten Ahvenanmaalle, eikä sillä voi sivuttaa alueen vaatimuksia suorasta edustuksesta ja vaikutusvallasta Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa.

Päivän aikana osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua erilaiseen infomateriaaliin Euroopan unionista sekä tutustua kuvataidenäyttelyyn "Erilaiset yhdessä". Kuvataidekilpailu koostui Euroopan parlamentin tiedotustoimiston ja Euroopan komission Suomen edustuston peruskouluille keväällä 2008 suuntaaman kuvataidekilpailun voittajatöistä.

 

Teksti ja kuva: Aluetiedottaja Kari Ruokola, Ahvenanmaan Eurooppatiedotus