Uutinen 18.6.2008

EU:ssa kaivataan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Ministerin Hyssälän mukaan tarvitaan erityisesti poikkihallinnollisia toimia, jotta sosiaalipolitiikasta kasvaisi vahva sektori EU:n alueella. Kuva: UM.

Ministeri Hyssälä korosti Eurooppatiedotuksen julkaiseman Sosiaalinen Eurooppa murroksessa -kirjan julkistustilaisuudessa ihmisten perusoikeuksien ja syrjimättömyyden periaatteiden tärkeyttä muuttuvassa Euroopassa. Vahva sosiaaliturva takaa yhteiskunnan toimivuuden myös tulevaisuudessa, ministeri totesi.

Puolet EU-maiden kaikista julkisista menoista käytetään sosiaalimenoihin, joten kirjan käsittelemä aihepiiri on olennainen ja tärkeä, joskin vaikea aihe. Kirjassa asioita on kuitenkin selvitetty onnistuneesti ja aihetta on lähestytty lukijaystävällisesti ja kattavasti.

Jatkuvan uudistumisen ja mukautumisen kautta turvataan vakaa tulevaisuus, erityisesti sosiaalipolitiikassa. Hyssälä totesi puheenvuorossaan, että Suomella on ollut aikaa varautua väestönsä vanhenemiseen, ja työeläkejärjestelmän muutokset onkin tehty. Vanhustenhoidossa Suomi on hänen mukaansa siirtymässä eurooppalaiseen järjestelmään, jossa omaisten on otettava yhä enemmän vastuuta vanhustensa hoidosta. Aikanaan tuo vastuu on ollut suvulla, myöhemmin kunnilla. Nyt ollaan siirtymässä yksityissektorin, yksityisten palvelujen puolelle, joskin kunnilla on yhä perustuslain mukaisia velvoitteita olla mukana vanhustenhoidossa.

– Tätä velvoitetta olen tosin joutunut paljon pohtimaan, kun lähes kerran viikossa käyn avaamassa yksityisen vanhusten palvelutalon, ministeri totesi.

Kuntien passiivista roolia palvelutuotannossa olisikin parannettava ja omaishoidon lainsäädäntöä tulisi kehittää. Viime hallituskaudella saatiin aikaan ensimmäinen omaishoitolaki. Politiikan kaikkien osa-alueiden tulisi tukea terveyspolitiikkaa ja muutosten tulisi tapahtua asiakkaiden, ei järjestelmien ehdoilla.

Perustietoa jokaista koskevista asioista

Sosiaalinen Eurooppa murroksessaKirjan tavoitteena on tuoda kansalaisten saataville perustietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan perusasioista.

Sosiaalinen Eurooppa murroksessa -kirjassa esitellään EU:n viime vuosina muuttuneita tavoitteita, kun hyvinvointijärjestelmää on alettu tarkastella painottuneesti sisämarkkinoiden näkökulmasta.

Kirjassa pohditaan sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamista, esitellään palveludirektiivistä käydyn keskustelun, direktiiviin tehtyjen rajausten sekä terveyspalvelujen ja potilaiden vapaan liikkumisen keskeisiä kysymyksiä. Lopuksi pohditaan EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia.

Kun EU:n toimivalta sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä sosiaaliturvajärjestelmän aloilla on laajentunut huomattavasti, jäsenmaat ovat yhä riippuvaisempia toisistaan. Se luo yhteisen eurooppalaisen sosiaalisen tilan, johon tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä.

Sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on tasapainoilua jäsenmaiden ja EU:n toimivallan välillä. Kun lähtökohtana on tavaran, palvelujen ja henkilöiden vapaa liikkuminen, sosiaaliturvaa on kehiteltävä joustavammaksi. On myös huolehdittava, että esimerkiksi työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikkialla EU:ssa.

Vaikka sosiaaliturva on kunkin jäsenmaan asia, siinä on noudatettava EU-oikeuden periaatteita. EU on luonut viitekehyksen, jossa kansallisten toimijoiden tulee toimia.

Kirjan tekijät – dosentti Matti Kari, STM:n neuvotteleva virkamies Mervi Kattelus ja professori Juho Saari – ovat kaikki alansa huippuammattilaisia. He totesivat Suomen olevan sosiaalipolitiikassaan kestävällä pohjalla verrattuna Keski- ja Etelä-Euroopan maihin.

Sosiaalinen Eurooppa murroksessa -kirja

Tilauslomake (julkaisu on maksuton)